Sorularınız İçin Bizi Arayın: - 0532 113 15 08
Dil Seçimi
Menü
Sosyal Medya
Ara

Adam öldürme suçlarında Hükümlü Lehine Yargılamanın Yenilenmesi İstemi Dilekçesi

Hükümlü Lehine Yargılamanın Yenilenmesi İstemi Dilekçesi
AĞIR CEZA MAHKEMESİNE
ADANA 
YARGILAMANIN YENİLENMESİNİ
İSTEYEN HÜKÜMLÜ : Adı ve Soyadı, T.C. Kimlik No:
Adres
VEKİLİ : Avukat Adı ve Soyadı
Adres
DAVACI : K.H.
DAVAYA KATILAN : Adı ve Soyadı
SUÇ : Adam öldürmeye teşebbüs etmek
DAVA KONUSU : Hükümlü lehine yargılamanın yenilenmesi
AÇIKLAMALAR :
1-Müvekkilim adam öldürmeye teşebbüs etmek suçu nedeni ile yargılanmış suçu sabit görülerek mahkûm edilmiştir. Mahkeme kararı kesinleşmiş ve infaz safhasına gelinmiştir.
2-Yargılama esnasında ele geçirilemeyen suç aleti bıçak komşumuzun evinin deposundan çıkmış olup, komşumuz ... suçunu itiraf etmiştir. Böylece vekilim olan hükümlünün suçsuz olduğu ortaya çıkmıştır. Bu durumda yargılamanın yenilenmesini talep etme zarureti hasıl olmuştur.
DELİLLER : Her tür delil.
HUKUKİ NEDENLER : CMK. md. 311 ve İlgili mevzuat.
SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda izah edilen sebeplerden ve inceleme sırasında tespit edeceğiniz durumlar karşısında yargılamanın müvekkilim hükümlü lehine yenilenmesine, öncelikle daha önce verilen kararın uygulanmasının ertelenmesine, Erzincan Ağır Ceza Mahkemesinin …/…/… tarih ve Esas …/…, Karar …/… Sayılı kararının kaldırılmasına ve sanığın beraatine karar verilmesini müvekkilim adına saygılarımla arz ve talep ederim. …/…/…
Hükümlü vekili
Avukat Adı ve Soyadı
İmza

Yorum Bırakın
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz. Detaylı bilgi için tıklayınız.
Tamam
WhatsApp Destek Hattı
Google Yorumları