Sorularınız İçin Bizi Arayın: - 0532 113 15 08
Dil Seçimi
Menü
Sosyal Medya
Ara

Adli Tıp Kurumu Raporuna İtiraz Dilekçesi
Dosya Esas No: .../.../...
Duruşma Günü: .../.../...
AĞIR CEZA MAHKEMESİNE
ADANA 
ADLİ TIP
KURUMU RAPORUNA
İTİRAZ EDEN
SANIK Adı ve Soyadı, TC. Kimlik No
Adres
VEKİLİ : Avukat Adı ve Soyadı
Adres
TALEP KONUSU : Atatürk Üniversitesi Adli Tıp Ana Bilim Dalı Başkanlığınca gönderilen Adli Tıp raporuna itirazımızın kabulüne karar verilmesi dileğidir.
İTİRAZ NEDENLERİ :
1- 11.01.2005 tarihli Adana Balcalı Hastanesi Adli Tıp Ana Bilim Dalı Başkanlığınca gönderilen S. K.’nın fiili livata mağduru olması iddiası ile beyanlarına güvenilebileceğine dair bilirkişi raporu usul ve yasaya aykırıdır.
2- Adli Tıp Kanununun 7/b. md. sine göre. “Adli Tıp 4. İhtisas Kurulu 1 başkan, 2 uzman ve ruh sağlığı hastalıkları için iki uzmandan oluşması gerekir” hükmüne rağmen uzmanlık alanı psikiyatri olmayan Adana balcalı hastanesi Adli Tıp Başkanının ve Adli Tıp Araştırma görevlisinin verdiği rapor usul ve yasaya aykırı olacaktır.3- Verilen raporun yanlışlığı daha önceki celsede Adana Çukuruvo Üniversitesi Psikiyatri Ana Bilim Dalı Başkanlığınca verilen ve “psikolojik muayene ve değerlendirme sonucunda mevcut hali ve mağduru olduğu iddia edilen, fiili livata eylemi açısından, beyanlarına kısmen itibar edilebileceği kanaatine varılmıştır” şeklindeki raporla örtüşmemesi bakımından da ortadadır.
4- Konunun uzmanı olan Psikiyatri Ana Bilim Dalı Öğretim üyesi Doç. Dr. A. Ç. ve Psikiyatri Ana Bilim Dalı Araş. Gör. D. G.’nin kanaati, mağdur S.’nin beyanlarına kısmen itibar edilebilir olduğu halde, konunun uzmanı olmayan Adana Adli Tıp Kurumunca fiili livata eylemi açısından S.K.’nın beyanlarına itibar edilebileceği şeklinde rapor verilmiştir. Adana Adli Tıp Kurumu sadece S.’nin 19.08.2004 tarihli duruşma ifadesini rapora geçirerek söylediklerine itibar edilebileceği şeklinde görüşünü açıklamıştır.
5- S.K.’nın tüm aşamalarda verdiği ifadeleri, mahkemenize bir dilekçe halinde tekrar bildiriyorum. Hiçbir ifadesi birbirini tutmadığı halde, Mental Retardasyon rahatsızlığı bulunan mağdurun tüm dosya ile birlikte yeniden Adli Tıp Kurumu 4. ihtisas Dairesine gönderilmesine karar verilmesini talep ediyoruz. Yargıtay Ceza Genel Kurulunun 1990/1–250 K–1990/276 12.11.1990 tarihli kararında da açıklandığı üzere konunun uzmanının katılmadığı Adli Tıp İhtisas Kurulu raporuna dayanarak hüküm verilmesi usul ve yasaya aykırılık teşkil edecektir.
HUKUKİ NEDENLER : CMK. md. 62-72 ve ilgili mevzuat
SONUÇ VE İSTEM : Yukarda arz edilen nedenlerle itiraz dilekçemizin kabulü ile mağdur S. K.’nın tüm dava dosyası ile birlikte Adli Tıp Kurumu 4. İhtisas Dairesine gönderilmesine karar verilmesini saygıyla talep ederim. …/…/..

Sanık vekili
Avukat Adı ve Soyadı
İmza

Yorum Bırakın
Danışan Yorumları
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz. Detaylı bilgi için tıklayınız.
Tamam
WhatsApp Destek Hattı
Google Yorumları