Sorularınız İçin Bizi Arayın: - 0532 113 15 08
Dil Seçimi
Menü
Sosyal Medya
Ara

Temyize Cevap Dilekçesi
Esas No: .../...
Karar No: .../...

YARGITAY ( ) CEZA DAİRESİNE
Sunulmak Üzere
ADANA AĞIR CEZA MAHKEMESİNE

TEMYİZE CEVAP VEREN
SANIK : Adı ve Soyadı, T.C. Kimlik No:
Adres
VEKİLİ : Avukat Adı ve Soyadı
Adres
SUÇ : …
TEMYİZE CEVAP
SEBEPLERİ :
1- İddia makamının temyizi yerinde değildir ve isabetsizdir. Çünkü savcılık makamının zamanaşımı konusundaki temyizi usul ve yasaya aykırıdır. Türk Ceza Kanununun 403/1. maddesinde öngörülen suçun cezasının alt sınırı 10 yıl üst sınırı 20 yıl olup, TCK. 102/3’e giren zamanaşımı süresine tabidir. Çünkü Türk Ceza Kanununun 102/2 de cezanın asgari haddinin TCK. 102/2 de cezanın asgari haddinin 20 yıl ve üzeri olması halinde zamanaşımı süresi 15 yıl olarak düzenlenmiştir.
2- Olayımızda ise cezanın asgari haddi on yıl, azami haddi 20 yıl olup; cezanın asgari haddi 20 seneden başlamadığı için 102/3 e göre zamanaşımı süresinin dolduğuna dair karar verilmesi yerindedir. Çünkü müvekkilin 05.04.2004 de tahliye olduğu günden beri zamanaşımını kesici herhangi bir işlem yapılmamıştır.
HUKUKİ NEDENLERİ : CMK. md. 297 ve ilgili mevzuat.
SONUÇ VE İSTEM : İddia makamının usul ve yasaya aykırı olan temyiz talebinin reddi ile mahkeme kararının onanmasına karar verilmesini saygıyla arz ve talep ederim. …/…/…

Temyize cevap veren sanık vekili
Avukat Adı ve Soyadı
İmza

 

Yorum Bırakın
Danışan Yorumları
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz. Detaylı bilgi için tıklayınız.
Tamam
WhatsApp Destek Hattı
Google Yorumları