Sorularınız İçin Bizi Arayın: - 0532 113 15 08
Dil Seçimi
Menü
Sosyal Medya
Ara

İdari Para Cezasına İtirazın Reddi Kararına İtiraz Dilekçesi
Dosya Esas No: .../... D. İş
ADANA AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA
Sunulmak Üzere
ADANA SULH CEZA MAHKEMESİNE
Gönderilmek Üzere ADANA SULH CEZA MAHKEMESİNE
İDARİ PARA CEZASINA
İTİRAZIN REDDİ KARARINA
İTİRAZ EDEN : Adı ve Soyadı, TC. Kimlik No
Adres
KARŞI TARAF : Orman İşletme Şefliği ADANA
RED KARARININ
TEBELLÜĞ TARİHİ : .../.../...
AÇIKLAMALAR :
1- Doluca Köyünde ikamet ettiğim sırada Muhtar ile aramdaki husumet nedeni ile Köy Muhtarının benim aleyhime ormanda hayvan otlattığım gerekçesi ile tanzim ettiği ve usul ve yasaya aykırı suç tutanağına itirazım, Mahkemece oluşa, usul ve yasaya aykırı bir şekilde reddedilmiştir. Şöyle ki, ben Mahkemeye usulüne uygun olarak davet edilmedim. Delillerimi ve savunmamı sunma imkânı verilmeden Ceza Muhakemeleri Kanununa aykırı yargılama yapılıp, dosya üzerinden karar verilmiştir. Şahitlerim vardı, bunları dahi dinletemedim.
2-Ayrıca benim kesinlikle 400 adet koyunum da bulunmamaktadır. 200 adet koyunum bulunmakta ve koyun sayım Adana Tarım İl Müdürlüğü kayıtlarında sabittir. İtirazıma rağmen Tarım İl Müdürlüğünden koyunlarımın sayısı sorulmadan itirazım, eksik inceleme ile reddedilmiştir. Koyun sayımı gösterir menşe şahadetnamesini ibraz ediyorum. Menşe şahadetnamesinde Mayıs 2006 ya kadar geçerli olup, otlatma yaptığım iddia edilen tarihte benim sadece 200 tane koyunum bulunmaktadır. menşe şahadetnamesinde gözüken 120 adet kuzumu ise otlatma yaptığım tarihten yani 10.10.2006 tarihinden önce 20.09.2006 tarihinde satmıştım. Yaylaya çıkma aşamasında 120 adet kuzum olmasın rağmen yayla dönüşünde 2006 Eylül ayı 20 sinde bunları satmıştım. Nakliye işimi yapan kamyon şoförü de bu duruma şahittir.
3- Özellikle ben, Doluca Köyünde 200 adet koyunumu otlatmak için köyden yer kiralamış biriyim. Dolayısı ile otlatacak yerim bulunmakta iken atılı suçu işlemem mümkün değildir. Kira kontratını da dilekçem ekinde ibraz ediyorum. Yine köyde orman bulunduğuna dair herhangi bir yasaklayıcı işaret, tel örgü bulunmamaktadır. Dolayısı ile nerenin orman olduğu dahi belirlenmiş değildir. Bu husus dahi incelemeden itirazım reddedilmiştir.
4- Köy Muhtarının koyunları saymadığı halde saymış gibi hakkımda tutanak tutturarak bana ceza vermesine rağmen bu husus da Mahkemece tespit edilmeden yani suçun ne şekilde işlendiği ve bu durumun nasıl tespit edildiği Mahkemece belirlenmeden yani Köy Muhtarına iddia ettiği bu 400 adet koyunu saymış da mı bu tutanağı tutup tutmadığı hususunda hiçbir inceleme yapılmaması bakımından da itirazın reddi yerinde değildir.
DELİLLER : Her tür delil.
HUKUKİ NEDENLER : CMK. md. 267 vd. ve İlgili mevzuat.
SONUÇ VE İSTEM : Yukarda arz edilen nedenlerle ve tetkikiniz esnasında ortaya çıkacak sair nedenlerle Adana Orman İşletme Şefliğinin 3.768,00 Yeni Türk Liralık idari para cezası kararına yaptığım itirazın reddine dair karara itirazımın kabulü ile hakkımdaki idari para cezasının kaldırılmasına karar verilmesini saygıyla arz ve talep ederim. …/…/…

İtiraz reddi kararına itiraz eden
Adı ve Soyadı
İmza

 

Yorum Bırakın
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz. Detaylı bilgi için tıklayınız.
Kabul Et
WhatsApp Destek Hattı
Google Yorumları