Sorularınız İçin Bizi Arayın: - 0532 113 15 08
Dil Seçimi
Menü
Sosyal Medya
Ara

İddia Makamının Mütalaasına Karşı Beyan Dilekçesi
Dosya Esas: .../…

2. AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAKANLIĞINA
ADANA
SANIK : Adı ve Soyadı, TC. Kimlik No
Adres
VEKİLİ : Avukat Adı ve Soyadı
Adres
MÜDAHİL : Adı ve Soyadı
Adres
VEKİLİ : Avukat Adı ve Soyadı
Adres
TALEP KONU : İddia makamının mütalaasına karşı beyanlarımızın sunulması dileğidir.
AÇIKLAMALAR :
1- İddia makamının .../.../... tarihli oturumdaki mütalaasına katılmıyoruz. Sanık, .../.../... tarihli oturumdaki savunmasında üç, dört gün boyunca sanığı araştırdığını ve ifadelerine göre samimî olmamakla beraber, tanımadığı kişiden silâh ve yedi adet mermi temin ettiğini ve maktulün öldürüldüğü yere bir oto ile geldiğini ifade etmektedir.
2- Olaydan evvel maktulün sık sık tehdit edildiğini, hatta dükkânına bile gelmediğini müdahil tanıkları da ifade etmişlerdir. Böylece maktulün ölümle tehdit edildiği, sanığın dolaylı ifadesiyle kanıtlanmıştır. Yine olaydan önce sanığın, silâh ve mermi temin etmesi de maktulün ölümle tehdit edilmesi ile başlayan tasarlamanın devamı olup, sanığın .../.../... tarihli oturumda, maktulün olay yerine taksiyle geldiği şeklindeki ikrarı ile maktulün olay yerine sanık tarafından çağrıldığı ve konuşmak üzere pastane bahçesinin karanlık köşesine götürüldüğü ve beş el ateş edilerek öldürülmesi, olayın tasarlandığı şekliyle gerçekleştirildiği, sanığın belirtmiş olduğumuz oturumunda alınan savunması ile kanıtlanmıştır.
3- Ayrıca sanığın ve maktulun cep telefonlarının dokümanları G.S.M. şirketlerinden istediğinde maktulün, sanık tarafından çağırılmış olabileceği de kesinlik kazanmış olacaktır. Bu dokümanlarının istenmesini talep ediyoruz. Çünkü mevcut delillere ilaveten telefon aramalarının tarih ve saatlerin de eylemin niteliğini belirlemede etkili olacaktır. Ayrıca olayda 5237 sayılı yasa ile değişik Türk Ceza Kanununun 29. maddesinin uygulanması da olanaklı değildir. Unsurları oluşturmamıştır. Maddede belirtildiği gibi mağdur veya maktulün haksız tahrikini oluşturan bir fiil olmalıdır. Haksız fiiller hukuk düzeni tarafından kabul görmeyen fiillerdir. Bu fiil haksız bulunmalıdır.
4- Ayrıca sanık hiddet ve şiddeti elemin etkisinde kalmalı ve büyük bir sarsıntıya yol açması gereklidir. Haksız tahrik olarak nitelendirilen olay iki reşit kişinin yapmış oldukları bir nikâh mukavelesi olup, herhangi bir birlikteliğin olmadığı ve bilahare yasal yollardan biri olan boşanma davası ile bu resmi muamelenin de bitmesi olanaklı iken, haksız tahrikin varlığının mütalaa edilmesi Türk Ceza Kanununun 29. madde hükmünün koşulları ile bağdaşmamaktadır.
HUKUKİ NEDENLER : TCK. md. 29 ve ilgili mevzuat.
SONUÇ VE İSTEM : İddia makamının mütalaasına iştirak etmiyoruz. Sanığın eylemini tasarlayarak gerçekleştirdiği ve olayda haksız tahrikinde koşullarının oluşmadığı bu nedenle iddianamedeki sevk maddeleri uyarınca cezalandırılmasını ve tutuk halinin de devamına karar verilmesini arz ve talep ediyorum. …/…/…

Sanık Vekili
Avukat Adı ve Soyadı
İmza

 

Yorum Bırakın
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz. Detaylı bilgi için tıklayınız.
Tamam
WhatsApp Destek Hattı
Google Yorumları