Sorularınız İçin Bizi Arayın: - 0532 113 15 08
Dil Seçimi
Menü
Sosyal Medya
Ara

Orman İşletme Şefliği Tarafından Verilen Para Cezasına İtiraz

Orman İşletme Şefliği Tarafından Verilen Para Cezasına İtiraz
SULH CEZA MAHKEMESİNE
ADANA
İDARİ PARA CEZASINA
İTİRAZ EDEN DAVACI : Adı ve Soyadı, T.C. Kimlik No:
Adres
DAVALI : Orman İşletme Şefliğİ/ ADANA 
TALEP KONUSU : Adana Orman İşletme Şefliğince 21.12.2005 tarih 126 takip no.lu 2.145,00 Yeni Türk Lirası para cezasının iptaline karar verilmesi dileğidir.
İTİRAZ NEDENLERİ :
Erzincan Orman İşletme Şefliğince 21.12.2005 tarih 126 takip no su ile kesilen 2.145,00 YTL para cezası usul ve yasaya aykırıdır. Çünkü benim 500 adet koyunla Orman İşletme Müdürlüğüne ait erozyon ekim dikim ağaçlandırma sahasında hayvan sokma ve otlatma suçunu işlemedim. Kaldı ki 500 koyunum bulunmamakta, sadece 180 koyunum bulunmaktadır. Yine, erozyon ekim dikim ağaçlandırma sahası olduğu iddia edilen yer, saha özelliğini kaybetmiş, tel, çit vs. ile korunmayan ve mera halinde bir yerdir. Olay tespit tutanağı da 6831 sayılı Kanununun 82. md. sine de aykırı olarak tutulmuştur. Bu tutanak, 82. md. nin aradığı unsurları içermemektedir. Tüm bu neden-lerle düzenlenen ceza kararı usul ve yasaya aykırıdır.
DELİLLER : Benim sahip koyun miktarını ispatlamak açısından şahitlerimi bildiriyorum: Adı ve Soyadı, Adres; Adı ve Soyadı, Adres. Koyunlarımın aşı kâğıtları, Tarım İl Müdürlüğünden bu yerin mera olup olmadığının sorulması, keşif vs. tüm deliller.
HUKUKİ NEDENLER : İlgili mevzuat.
SONUÇ VE İSTEM : Yukarda arz edilen nedenlerle Orman İşletme Şefliğince 21.12.2005 tarih 126 takip no su ile kesilen 2.145,00 Yeni Türk Lirası para cezasının iptaline, Adana Tarım İl Müdürlüğünden bu sahanın mera olup olmadığının sorulmasına, 15.12.2005 tarihli 617 no.lu suç zaptının Orman işletme Müdürlüğünden celbine, yargılama giderlerinin karşı taraf yükletilmesine karar verilmesini saygıyla talep ederim. …/…/…

İtiraz eden
Adı ve Soyadı
İmza

 

Yorum Bırakın
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz. Detaylı bilgi için tıklayınız.
Kabul Et
WhatsApp Destek Hattı
Google Yorumları