Sorularınız İçin Bizi Arayın: - 0532 113 15 08
Dil Seçimi
Menü
Sosyal Medya
Ara

Ret Kararını Temyiz Dilekçesi

Ret Kararını Temyiz Dilekçesi
Erzincan Sulh Ceza Mah.
Esas No: .../…
Karar No: .../...
YARGITAY ( ). CEZA DAİRESİ BAŞKANLIĞINA
Sunulmak Üzere
ADANA SULH CEZA MAHKEMESİNE
TEMYİZ TALEBİNDE
BULUNAN SANIK : Adı ve Soyadı, T.C. Kimlik No:
DAVACI : K.H.
KATILAN : Adı ve Soyadı
SUÇ : Basit yaralama ve hakaret
SUÇ YERİ : Ordu Caddesi Üzeri Mozaik Kafe/ADANA 
SUÇ TARİHİ : .../.../...
TEBELLÜĞ TARİHİ : .../.../... (Ek kararın tebellüğ tarihi)
TEMYİZ NEDENLERİ :
Adana Sulh Ceza Mahkemesinin 09.11.2007 tarih ve E. 2007/508, K. 2007/844 sayılı kararının bozulması istemi 28.11.2007 tarihinde temyiz etmiş bulunmaktayım. Temyiz talebim, Adana Sulh Ceza mahkemesinin 10.12.2007 tarih ve E. 2007/508, K. 2007/844 sayılı ek kararı ile reddedilmiştir. 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 296. maddesinin 2. fıkrasına göre, verilen ret kararını temyiz ediyorum.
NETİCE-İ CEVAP : Yukarda kısaca arz edilen nedenlerle ve Yargıtay safhasında yapılacak tetkikiniz esnasında ortaya çıkacak sair nedenlerle temyiz talebimin kabulü ile suçun unsurları oluşmadığından hukuka uygun olmayan Adana Sulh Ceza Mahkemesinin 09.11.2007 tarih ve E. 2007/508, K. 2007/844 sayılı ek kararının bozulmasına karar verilmesini saygıyla arz ve talep ederim.

Temyiz Eden Sanık
Adı ve Soyadı
İmza

 

Yorum Bırakın
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz. Detaylı bilgi için tıklayınız.
Tamam
WhatsApp Destek Hattı
Google Yorumları