Sorularınız İçin Bizi Arayın: - 0532 113 15 08
Dil Seçimi
Menü
Sosyal Medya
Ara

Tashihi Karar (Karar Düzeltme) Dilekçesi / Zorla Irza Geçme

Tashihi Karar (Karar Düzeltme) Dilekçesi
Dosya Esas No: …/…
Dosya Karar No: …/…
MURAFAA VE TAHLİYE TALEPLİDİR

YARGITAY ( ). CEZA DAİRESİ BAŞKANLIĞINA
Sunulmak Üzere
AĞIR CEZA MAHKEMESİNE
ADANA
KARAR DÜZELTME
TALEP EDEN SANIK : Adı ve Soyadı, T.C. Kimlik No:
Adres
VEKİLİ : Avukat Adı ve Soyadı
Adres
MAĞDUR : Adı ve Soyadı
Adres
MÜŞTEKİ : Adı ve Soyadı
Adres
SUÇ : 11 yaşını doldurmamış küçüğün zorla ırzına geçmek, 12 yaşını doldurmamış küçüğü kaçırmak
TALEP KONUSU : Karar düzeltme talebimizin kabulü ile usul ve yasaya aykırı işbu hükmün bozulmasına karar verilmesi dileğidir.
TEMYİZ NEDENLERİ :
1- Mahkemenin verdiği iş bu karar usul ve yasaya aykırıdır. Mahkemece, müvekkilim B. B. hakkında verilen kararla, 11 yaşını doldurmamış küçük Soner’i kandırarak zorla ırzına geçmek ve hürriyetini tehdit etmek suçlarından 765 sayılı Türk Ceza Kanunun 414/2 md. sinden ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 109/1. maddesinden cezalandırılmasına karar verilmiştir.
2- Mahkemenin, dosya kapsamına göre atılı suçlamaların sübuta erdiğini ve mağdurun hafif derecede zekâ geriliğinden ve yaşından fiile mukavemet edemeyeceğinden 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 414/2. maddesinin sanığa uygulanmasına karar verdiği halde, zekâ geriliğini kabul ettiği mağdurun, ifadelerine itibar edilebilirliğini; Adli Tıp Kurumu 4. İhtisas Dairesinden araştırılmasını lüzum görmemesi, mağdurun, Jandarmada, Savcılıkta, Mahkemede, Adana Adli Tıp Bölümünde para, olta, çikolata vs şeylerle kandırılıp götürüldüğüne dair beyanlarına hiç değinmemesi, dosyada mahkemece dinlenen tüm tanık beyanlarına niçin itibar etmeden suçların sübuta erdiğini kabul etmesine dair hüküm ve gerekçe usul ve yasaya, dosya kapsamına aykırı bulunmaktadır.
3- Daha önce müvekkil hakkında mahkûmiyet hükmü verilirken mağdurun, eli ile göstermek ve başı ile işaret etmek gibi hareketlerine Jandarma, Savcı

lık ve Mahkemece anlamlar verilerek, soruşturma ve yargılama yapılmış, tutanaklara bu anlamlar geçirilmiş ve bu tutanaklardan başkaca mağdurun itibar edilebilecek hiçbir beyanı bulunmamaktadır. Mahkemede, mağdurun sorulara cevap veremediğini, cevap verememesine rağmen bunu utanmasına bağlayarak, beyanlarını itibar edilebilir hale getirmiş, zekâ geriliğini dikkate almamıştır. Mağdur, Jandarma ve Savcılıkta kullan-madığı “pislik yaptı” cümlesini ve “seni öldürürüm” şeklindeki beyanını da ilk defa mahkemede söylemiştir.
4- Yine, Mahkemenin hükmünün dayanağını oluşturan teşhis delili usulüne uygun yapılmamıştır. Mağdur, 08.07.2004 ile 12.07.2004 tarihleri arası köy köy dolaştırılmış, zekâ seviyesi belli olan ve 10 yaşındaki küçüğe canlı ortamda birebir adam gösterilerek adeta mağdur birini bulmak zorunda bırakılmıştır. Sonra, mağdurun kimlerle teşhis ettirildiği de zapta geçirilmediği için usul ve yasaya aykırı bir teşhis yaptırılmıştır. Mağdurun amcası L. K., “üç gün boyunca jandarma’nın yeğenine çeşitli köylerden birçok eşkâle uyan insan gösterdi” diyerek teşhisin ne kadar ciddiyetten uzak olduğunu beyan etmiştir.
5- Hakkında ihbar yapıldığı iddia edilen S.B.’nin “benden daha uzun dayımın oğlu var” demesi üzerine müvekkilim köy meydanına çağrılmış ve Jandarma’nın ısrarlı bir biçimde zekâ geriliği olan mağduru yönlendirmesi ile müvekkilim tecavüz sanığı haline getirilmiştir. S. B. böyle bir beyanda bulunmasa idi belki de müvekkilim bu davada yer almayacaktı.
6- Yine olayın en önemli görgü tanıkları olan A. K., N. A., mağdurun kardeşi T. K., robot resmi çizdiren ve L. K.’nın ifadesinde geçen H. A. ve G. T.’nin ifadelerine itibar edilmememe gerekçesini hükümden anlamış değiliz. Sadece mağdurun her aşamada değişen, işaret dilinden ibaret beyanları ile Jandarma ve Savcılık soruşturması ile hüküm verilmiş bulunmaktadır.
7- Gerek olayın olduğu 08.07.2004 günü mağdurun aldığını iddia ettiği 2.000.000 TL paranın bulunmaması, gerekse mağdurun üzerinden kan, kıl ve sperm örneklerinin alınmaması, sanık B. ile tanıkların Jandarma’da yüzleştirilmemesi, sanığın Jandarma’ya getirildiği andaki kıyafetleri ve saçının Savcılık tarafından tespit edilip, tutanağa bağlanmaması, faili meçhul adamı gören ve robot resmi çizdiren H. A. ve G. T.’nin, Jandarma’da ve Savcılıkta ifadelerine başvurulmaması, soruşturmanın, dolayısıyla yargılamanın da eksik ve kanuna aykırı yapıldığını göstermektedir.
8- Bu yüzden şüpheden başka kesin ve inandırıcı hiçbir delil bulunmaktadır ve hüküm bozulmasına rağmen yeni yargılamanın da eksik delillerle tamamlandığını düşünüyoruz. Dosyada ki tüm tanıkların, sanık ve mağdur ile birlikte katıldığı ve sanığın köyü ile olayların geçtiği tüm köyleri kapsayan bir keşfin yapılmamış olmasına rağmen sanık B.’nin kendi köyü olan Soğukoluk köyü ile olayın geçtiği Mahmutlu köyleri arasındaki mesafe tespit edilmeden, B.’nin kendi köyün de aynı gün ve saatlerde inşaatta iş yapıp hemen olayın geçtiği Mahmutluya da gitmiş olabileceğinin kabulü ve yine Soğukoluk köyündeki tanıkların beyanlarının bu nedenle geçersiz sayılması sadece hürriyeti tehdit suçu açısından Mahmutlu köyünde keşfin yapılması oluşa ve dosya kapsamına aykırıdır.
9- Yine, bu hükmünde gerekçesini oluşturan, mağdurun beyanlarının itibar edilebilirliğinin Adli Tıp Kurumu 4. İhtisas Dairesinden araştırılmaya gerek görülmemesi bakımından yargılama eksik yapılmıştır. Mahkeme, daha önceki hükümde ve bu hükümde delilleri takdirde yanılgıya düşmüştür.
SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda arz edilen nedenlerle ve tetkikiniz esnasında ortaya çıkacak sair nedenlerle, işbu hükmün bozulmasına, müvekkilimin tahliyesine ve temyiz incelemesinin murafaalı yapılmasına karar verilmesini saygıyla talep ederim. …/…/…

Sanık vekili
Avukat Adı ve Soyadı
İmza

 

Yorum Bırakın
Danışan Yorumları
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz. Detaylı bilgi için tıklayınız.
Tamam
WhatsApp Destek Hattı
Google Yorumları