Sorularınız İçin Bizi Arayın: - 0532 113 15 08
Dil Seçimi
Menü
Sosyal Medya
Ara

          634 No.lu Kat Mülkiyeti Kanunun 18 Nci Adresi Gereğince Tahliye Dilekçesi

SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI : ...........2.
DAVALILAR :
DAVA : 634 NO.LU KAT MÜLKİYETİ KANUNUN 18 NCİ ADRESİ GEREĞİNCE TAHLİYE
AÇIKLAMALAR : Yöneticisi bulunduğum ........B Blok 47 Ada adresinde mukim bulunan Apartmanda yukarıda isim ve adresini belirttiğim davalılar MAL SAHİBİ olarak oturmaktadır.
Ancak kat maliklerimizin (sakinlerimizin) müteakip tarihlerde yönetimimize dilekçe ile başvurarak davalıların kendilerine rahatsız edici davranışlarda bulunduğu,apartmanda huzuru,sakinliği ve düzeni bozduğunu dile getirmişlerdir.
Davalılara, apartman yöneticisi olarak gerekli sözlü ve yazılı ihtarlar yapıldığı halde davalılar aynı apartmanda oturan kat maliklerini rahatsız eden gürültü ve hareketleri yapmaya devam ettiği ve verdiği rahatsızlığın her an apartmanda düzen ve huzurun kaçmasına ve ileride telafisi mümkün olmayan olayların çıkacağından kuşku duymaktayım.
Tüm ihtarlara rağmen apartmandaki huzur ve düzeni rahatsız eden hal ve davranışlarını düzeltmeyen davalıların 634 sayılı kat maliki kanunun 18 nci maddesine aykırı davrandığından Efekent B Blok 47 Ada daki meskenden TAHLİYESİNE temin için iş bu müracaatı yapmak zarureti hasil olmuştur.

KANUN MADDELERİ: 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun 18,24,33 ncü
maddeleri ve ilgili hükümler.
SÜBUT DELİLLER : Yönetim Kurulu Karar defteri,şikayet Dilekçeleri ,tanık
beyanları Vs.
NETİCE VE TALEP: İş bu müracaatımızın kabulü ile dilekçemizin bir suretinin davalılara tebliğine, duruşma günü tayinine,yargılama icrası sonunda iddiamiz sübuta ereceğinden davalıların 634 sayılı kat mülkiyeti kanunun ilgili hükümlerine aykırı hareket ederek apartman içerisindeki huzur ve düzeni bozduğundan dolayı ....... B Blok 47 Ada ADRESİNDEKİ MESKENDEN TAHLİYESİNE;
Dava masraflarının dahi davalı üzerinde bırakılmasına karar verilmesini saygıyla arz ve talep ederim.


DAVACI
....... B Blok 47 Ada
YÖNETİCİSİ

Yorum Bırakın
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz. Detaylı bilgi için tıklayınız.
Tamam
WhatsApp Destek Hattı
Google Yorumları