Sorularınız İçin Bizi Arayın: - 0532 113 15 08
Dil Seçimi
Menü
Sosyal Medya
Ara

                                 Aleyhe Olan Hüküm Kısmının Bozulması İstemi ile Kısmi Temyiz Dilekçesi

Dosya Esas No: .../...
Karar No: .../...
YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİNE
Sunulmak Üzere
...........1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE
TEMYİZ EDEN DAVALI : Adı ve Soyadı, T.C. Kimlik No:
Adres
VEKİLİ : AV.AYTAÇ ER                                                                                                                                                         Reşatbey mh.Türkkuşu cad.Günep panorama iş Merk.B Blok Kat:8 no:801 Seyhan/ADANA

Tlf: 322 458 4432 – 0532 113 1508

KARŞI TARAF DAVACI : Adı ve Soyadı
Adres
VEKİLİ : Avukat Adı ve Soyadı
Adres
TEBELLÜĞ TARİHİ : …/…/…
TALEP KONUSU : Aleyhimize olan hüküm kısmının bozulmasına karar verilmesi dileğidir.
TEMYİZ NEDENLERİ :
1- Mahkemece verilen karar usul ve yasaya aykırıdır. Verilen kararın gerekçesi bulunmamaktadır. Dosyamızdaki tanık beyanlarına ve dava dosyaları dahil dosya içindeki delillere niçin itibar edilmediği, karardan anlaşılamamaktadır.
2- Davacı davalıya kötü muamele ettiği, onu aldattığı dosyadaki delillerle sabit olduğu halde dikkate alınmamıştır. Medeni Kanunun 174. maddesinde düzenlenen manevi tazminatın şartlarından olan, kötü muamele ve aldatma fiilleri nedeni ile ayrı yaşamaları söz konusu olması ve müvekkil N. M.’nin ayrılıkta kusuru bulunmaması şartları oluştuğu halde manevi tazminata karar verilmemiştir. Birinci davanın reddinden sonra müvekkilimin eşi davacı müvekkilimi eve dönmesi için davet etmemiştir. Bu da davacının kötü niyetini göstermektedir.
3- Ayrıca talebimizde müvekkilimiz N. U.’nun ziynet eşyalarının iadesine karar verilmemesi hukuka aykırıdır. Eşi bu ziynet eşyalarını düğünden hemen sonra geçici bir süre için almıştır ve evlilik süresi içinde geri vermemiştir. Bu altınların iadesi talebimiz haklı olduğu halde hukuka aykırı olarak talebimiz reddedilmiştir.
4- Yine müvekkilimizin velayeti altında olan Gamze Nur ile babası arasında kurulan şahsi ilişkide, düzenlenen görüşme vakitleri 6 yaşında olan küçük Gamze Nur’un yaşı dikkate alınmadan düzenlenmiştir. Hafta sonu ve dini bayramlar olarak düzenlenen görüşme süreleri, henüz annesinin bakım ve şefkatine ihtiyacı olan Gamze Nur için çok uzundur.
5- Hükümde nafaka miktarları arttırılmasına rağmen günümüz ekonomik şartlarına ve müvekkilimin ekonomik, sosyal şartlarına uygun bir artırım yapılmamıştır. Verilen kararda belirlenen nafaka miktarı hakkaniyete aykırıdır.
HUKUKİ NEDENLER : HUMK. md. 435 ve İlgili mevzuat.
SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda arz edilen nedenlerle ve tetkikiniz esnasında ortaya çıkacak sair nedenlerle işbu boşanmaya ilişkin hükmün aleyhimize sonuç doğuran kısımları olan tedbir ve yoksulluk nafakasına ilişkin kısmının, maddi ve manevi tazminata ilişkin kısmının velayet altındaki küçük ile şahsi ilişki kurulması kısmının, altınların iadesi talebimizin reddine ilişkin kısmının bozulmasına karar verilmesini saygı ile talep ederim. …/…/…

Davalı vekili
Avukat Adı ve Soyadı                                                                                                                                                        AV.AYTAÇ ER
   İmza 

Yorum Bırakın
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz. Detaylı bilgi için tıklayınız.
Tamam
WhatsApp Destek Hattı
Google Yorumları