Sorularınız İçin Bizi Arayın: - 0532 113 15 08
Dil Seçimi
Menü
Sosyal Medya
Ara

                                                Altın Eşya İade Davası Dilekçesi

NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE

DAVACI : Adı ve Soyadı, T.C. Kimlik No:
Adres
VEKİLİ : AV.AYTAÇ ER                                                                                                                                                         Reşatbey mh.Türkkuşu cad.Günep panorama iş Merk.B Blok Kat:8 no:801 Seyhan/ADANA

Tlf: 322 458 4432 – 0532 113 1508

DAVALI : Adı ve Soyadı
Adres
DAVANIN KONUSU : Altın eşya iadesi
DAVANIN DEĞERİ : 8.820,75 Yeni Türk Lirası
TALEBİN KONUSU : Haklı davanın kabulü ile fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak üzere toplam 8.820,75 Yeni Türk lirası altın eşyanın aynen iadesine bu mümkün olmadığı takdirde dava tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte davalıdan tahsiline karar verilmesi dileğidir.
AÇIKLAMALAR :
1-Müvekkil Yasemin, Erzincan 1. Asliye Hukuk (Aile) Mahkemesinin 2002/164 – 2005/101 EK sayılı kararı ile kocası Y. K.’dan boşanmıştır. Kocası Y. K.’dan talep ettiğimiz altın eşyalar hakkında aynı kararla, Mahkemece sıfat yokluğundan talebimiz reddedilmiş ve bu karar da kesinleşmiştir. Çünkü müvekkilimin talep ettiğimiz bu altınlarının kocası Yunus tarafından gerek zorla gerek gizlice alınıp, bozdurulma teh-likesi nedeni ile davacı Yasemin’in görümcesinin beyi T. A. B.’ye verilmiştir. Çünkü müvekkilim saklaması amacı ile kayın validesinin tavsiyesi üzerine davalının bankada kiralık kasası olması nedeni ile davaya konu altınların davalıya teslimi gerçekleşmiştir. Çünkü düğünde bu altınlar dışında hediye olarak takılan 7 adet bilezik kocası Yunus tarafından müvekkilimin rızası dışında alınıp bozdurulmuş, müvekkilimde bu altınlarda gitmesin diye davalıya altınların teslimine muvafakat etmiştir. Müvekkilim, sekiz ay süren evliliğinde ve de doğumuna az bir süre kala dövülmesi nedeni ile müşterek evden ayrılmak zorunda kalmış ve altınlarda kendisinde bugüne kadar iade edilmemiştir.
2- Davalıya teslim edilen ve iadesini talep ettiğimiz altın eşyalar şöyledir:
1- 22 ayar 80 gr.lık ağırlığında altın set takımı (50 gr. gerdanlık ve 30 gr. bileklik) 2.280,00 YTL
2- 10 adet Adana burması (tanesi 19 gr. dan 22 ayar) 5.415,00 YTL
3- 4 adet Cumhuriyet çeyrek altını 200,00 YTL
4- Altın set takımının bir çift küpesi (22 ayar 7,5 gram) 213,75 YTL
5- Biri altın set takımının olmak üzere 5 adet yüzük (22 ayar 5 gram) 712,00 YTL TOPLAM: 8.820,75 YTL (Not: 22 ayar altının gramı 28,5 YTL den, çeyrek cumhuriyet altının tanesi 50,00 YTL den hesaplanmıştır).
3- Gerek boşanma dosyası gerekse de müvekkilin kocası tarafından dövülerek evden uzaklaştırıldığına dair Erzincan 1. Asliye Ceza Mahkemesinin 2006/181 E sayılı ceza dosyası ile bu altınların davalı kaldığı ve iade edilmediği sabittir. Fakat davalı, bugüne kadar bu altın eşyaları müvekkile iade etmediği için iş bu davayı açma zarureti hâsıl olmuşlardır.
DELİLLER : Erzincan 1. Asliye Hukuk (Aile) Mahkemesinin 2002/164 – 2005/101 EK sayılı boşanma dosyası, Erzincan 1. Asliye Ceza Mahkemesinin 2006/181 E sayılı ceza dosyası, tanık, fotoğraf, CD vs. tüm deliller.
HUKUKİ NEDENLER : TMK. md. 179 ve İlgili mevzuat.
SONUÇ VE İSTEM : Yukarda arz edilen nedenlerle haklı davanın kabulü ile fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak üzere toplam 8.820,75 Yeni Türk Lirasının altın eşyanın aynen iadesine, bu mümkün olmadığı takdirde dava tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte davalıdan tahsiline, Erzincan 1. Asliye Hukuk (Aile) Mahkemesinin 2002/164 – 2005/101 EK sayılı boşanma dosyası ve Erzincan 1. Asliye Ceza Mahkemesinin 2006/181 E sayılı ceza dosyasının celbine, avukatlık ücreti dâhil yargılama giderlerinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini saygıyla talep ederim. …/…/…

Davacı vekili
Avukat Adı ve Soyadı                                                                                                                                                         AV.AYTAÇ ER
İmza

Yorum Bırakın
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz. Detaylı bilgi için tıklayınız.
Kabul Et
WhatsApp Destek Hattı
Google Yorumları