Sorularınız İçin Bizi Arayın: - 0532 113 15 08
Dil Seçimi
Menü
Sosyal Medya
Ara

                                    Avukatın Hukuki Sorumluluğu Çerçevesinde Tazminat Davası Dilekçesi 

NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE

DAVACI : Adı ve Soyadı, T.C. Kimlik No
Adres
DAVALI : Avukat Adı ve Soyadı
Adres
DAVA KONUSU : Avukatın hukuki sorumluluğu çerçevesinde tazminat
DAVA DEĞERİ : 10.000,00 Yeni Türk Lirası
AÇIKLAMALAR :
1- Elimdeki emre muharrer senedi icra yolu ile tahsil etmesi içi Erzincan Barosu Avukatlarından Avukat A.A.’ya teslim ettim. Avukata noterden vekâletname verdim. İcra takip masrafları için de 250,00 Yeni Türk Lirası bıraktım. Her hangi bir şey lazım olur diye cep telefonumu bıraktım. Ayrıca avukatıma senedin ödeme tarihinden itibaren uzun bir zaman geçtiğini, borçluyu bugüne kadar bulamadığım için beklediğimi, borçlunun adresini yeni tespit ettiğimi, yakın zamanda icra takibi başlamaz ise alaca-ğımın on yıllık zamanaşımına uğrayacağı belirttim.
2- Avukatım unutkanlık nedeni ile zamanında icra takibi başlatmamış, geç olarak başlattığı icra takibine karşı taraf zamanaşımı def’inde bulunmuş, icra dairesi icra takibi durdurulmasına karar vermiş, avukatım itirazın kaldırılmasını istemiş fakat icra mahkemesi zamanaşımı süresinin dolduğundan ve karşı tarafın zamanaşımı definde bulunduğundan borcun zamanaşımına uğradığı gerekçesiyle davayı reddetmiştir. Bu durumda zamanında icra takibi yapmayarak beni zarara uğratan avukatım hakkında bu davayı açma zarureti hâsıl olmuştur.
DELİLLER : Her tür delil.
HUKUKİ NEDENLER : BK. md. 389-390 ve İlgili mevzuat.
SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıklanan nedenlerle davanın kabulüne, fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydı ile dava tarihi itibariyle 10.000,00 Yeni Türk Lirasının davalıdan alınarak tarafıma verilmesine, yargılama giderlerinin davalı tarafa yüklenmesine karar verilmesini saygıyla arz ve talep ederim. …/…/…


Davacı
Adı ve Soyadı
İmza

Yorum Bırakın
Danışan Yorumları
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz. Detaylı bilgi için tıklayınız.
Tamam
WhatsApp Destek Hattı
Google Yorumları