Sorularınız İçin Bizi Arayın: - 0532 113 15 08
Dil Seçimi
Menü
Sosyal Medya
Ara

         Borçlunun İmzaya İtirazının geçici olarak Kaldırılması ve takibin devamına karar verilmesi talebi

 

.............. İCRA HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ'NE

                                                  ........................

İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

 

DOSYA NO

 

DAVACI (ALACAKLI)

 

VEKİLİ

 

DAVALI (BORÇLU)

 

D.KONUSU

Borçlunun İmzaya İtirazının geçici olarak Kaldırılması ve takibin devamına karar verilmesi talebidir.

AÇIKLAMALAR

1-Müvekkilim karşı taraf borçlu aleyhine yukarıda icra müdürlüğünü ve esas numarasını belirttiğimiz dosyadan tahliye talepli icra takibi başlatmıştır.

 

2-Borçlu ödeme emrini tebellüğ ettikten sonra yasal süresi içerisinde takip dayanağı kira sözleşmesi altındaki imzanın kendisine ait olmadığını bildirerek takibi durdurmuştur.

 

3-Borçlunun bu itirazı haksızdır. Çünkü borçlu kira sözleşmesini müvekkilimin yanında imzalamıştır. Bu nedenle imza kendine aittir.

 

4-Borçlunun bu itirazının kaldırılması için mahkemenize başvurmak zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER

İcra ve İflas Kanunu ve ilgili mevzuat.

DELİLLER

İcra Dosyası, İmza İncelemesi ve sair her türlü yasal delil.

İSTEM SONUCU

Yukarıda belirtilen nedenlerle itirazın kaldırılarak takibin devamına, karşı taraf borçlunun % 40 dan az olmamak üzere tazminat ödemesine, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin  davalıya yükletilmesine karar verilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz. ../../....

 

DAVACI VEKİLİ

 

(2004 s. İİK. m. 62, 68A, 269, 269B)

 

 

Yorum Bırakın
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz. Detaylı bilgi için tıklayınız.
Tamam
WhatsApp Destek Hattı
Google Yorumları