Sorularınız İçin Bizi Arayın: - 0532 113 15 08
Dil Seçimi
Menü
Sosyal Medya
Ara

                                             Borçtan Kurtulma Davası

 

................ HAKİMLİĞİ'NE

                                        ........................

DAVACI

 

VEKİLİ

 AV.AYTAÇ ER                                                                          Reşatbey mh.Türkkuşu cad.Günep panorama iş Merk.B Blok Kat:8 no:801 Seyhan/ADANA Tlf: 322 458 4432 – 0532 113 1508

DAVALI

 

D. KONUSU

Borçtan Kurtulma Davasıdır.

AÇIKLAMALAR

1-Müvekkilim aleyhine davalı tarafından İcra Müdürlüğünün ../.... E. Sayılı dosyası ile ilamsız icra takibi yapılmıştır. Takibin dayanağı ../../.... tarihli senettir.

 

2-Müvekkilim tarafından takip dayanağı senetteki imzanın kendisine ait olmaması nedeni ile itirazda bulunulmuştur.

 

3-Davalının yaptığı itirazın kaldırılması talebi .......... İcra Mahkemesi tarafından kabul edilmiş ve takibe yapılan itirazın geçici olarak kaldırılmasına ve takibin devamına karar verilmiştir.

 

4-Müvekkilim borçlu değildir. Söz konusu senetteki imza müvekkilime ait değildir. Mahkemenizce senetteki imzanın müvekkilime ait olmadığının tespitine karar verilmesini talep ediyoruz.

HUKUKİ NEDENLER

İcra ve İflas kanun ve ilgili mevzuat.

DELİLLER

İcra Dosyası, Bilirkişi İncelemesi, her türlü yasal kanıt.

İSTEM SONUCU

Yukarıda belirtilen nedenlerle takip konusu senet altındaki imzanın müvekkilime ait olmadığına, % 40 İnkar tazminatının davalıdan alınarak müvekkilime verilmesine, söz konusu icra takibinin dava neticesine kadar ihtiyati tedbir kararı verilerek durdurulmasına,  yargılama giderleri ile vekalet ücretinin davalıya yükletilmesine karar verilmesini talep ederiz. Saygılarımızla. ../../....

 

Davacı vekili
                                                                                                 AV.AYTAÇ ER
  İmza

(2004 s. İİK. m. 68/A, 69, 170)

 

Yorum Bırakın
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz. Detaylı bilgi için tıklayınız.
Tamam
WhatsApp Destek Hattı
Google Yorumları