Sorularınız İçin Bizi Arayın: - 0532 113 15 08
Dil Seçimi
Menü
Sosyal Medya
Ara

                                  Dava Dosyalarının Birleştirilmesi İstemi Dilekçesi 

Dosya Esas: .../…
ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE

DOSYALARIN BİRLEŞTİRİLMESİ
İSTEMİNDE BULUNAN
DAVACI : Adı ve Soyadı
Adres
DAVALI : Adı ve Soyadı
Adres
TALEP KONUSU : Dava dosyalarının birleştirilmesi
AÇIKLAMALAR :
1- Erzincan 1. Asliye Hukuk Mahkemesine (Aile Mahkemesi Sıfatı İle) resmi ni-kâhlı olduğum eşimin bana ve çocuğuna bakmaması nedeni ile tedbir nafakası davası açmıştım. Erzincan 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin Esas 2006/… Sayılı bu dava der-dest olup halen devam etmektedir.
2- Eşim ile bir araya gelmemizin mümkün olmadığını anladığım için boşanma da-vası açmış bulunmaktayım. Bilindiği üzere tedbir nafakası davası boşanma davasının fer’i niteliğinde olup, birbirleri ile bağlantılı davalardır. Bu durumda açmış olduğum tedbir nafakası davasının mahkemenizde görülmekte olan Esas 2007/… Sayılı boşanma davası ile birleştirilmesine karar verilmesini talep etmek zarureti hasıl olmuştur.
DELİLLER : Her tür delil.
HUKUKİ NEDENLER : HUMK. md. 45 ve İlgili mevzuat.
SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıklanan nedenlerle, tedbir nafakası davasının boşanma davasının fer’i niteliğinde olması nedeni ile mahkemenizde görülmekte olan 2006/… Esas sayılı tedbir nafakası davasının 2007/… Esas sayılı boşanma davası ile birleştirilmesine karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim. …/…/…

Davacı
Adı ve Soyadı
İmza

Yorum Bırakın
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz. Detaylı bilgi için tıklayınız.
Tamam
WhatsApp Destek Hattı
Google Yorumları