Sorularınız İçin Bizi Arayın: - 0532 113 15 08
Dil Seçimi
Menü
Sosyal Medya
Ara

 

............. HAKİMLİĞİ'NE

                                    ..................

DOSYA NO

 

MÜDAHALE TALEBİNDE BULUNAN

 

VEKİLİ

 

DAVACI

 

VEKİLİ

 

DAVALI

 

KONU

Davacı yanında davaya katılmamıza karar verilmesi istemimizdir.

AÇIKLAMALAR

1-Davacı tarafından, alt kiracısı davalıya karşı açılan kiralananın kötü kullanılmasından doğan alacak davasının neticesi, davacının müvekkilimizin kiracısı olması nedeni ile müvekkilimizin haklarını da etkileyecektir. Bu nedenle davacının yanında katılan davacı olarak yer almak istiyoruz.

 

2-Davacı müvekkilimizin kiracısıdır. Kendisine bütün olarak kiraladığımız apartman dairesinin bir odasını davalıya alt kiracı olarak kiralamıştır. Alt kiracı müvekkilimize ait olan dairenin kendi kullandığı odasını ve müşterek alanları hor kullanmış, -kendi deyimi ile sanat yapmış - müvekkilimizin deyimi ile ise her tarafı rengarenk boyayarak perişan etmiştir. Müvekkilimizin davacıyı .......Noterliğinin ....... tarih ve ....... yevmiye numaralı ihtarnamesi ile uyarmış ve bunun üzerine davacı davalıya karşı bu davayı açmıştır.

 

3-Müvekkilimizi yakından ilgilendiren bu davada Katılan Davacı olarak yer almak istemekteyiz.

YASAL NEDENLER

Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri.

KANITLAR

Kira sözleşmesi, tanıklar, ihtarname ve diğer kanıtlar

İSTEM SONUCU

Yukarıda açıklanan nedenler ile davacı yanında davaya katılmamıza, karar verilmesini talep ederiz. ../../....

 

MÜDAHALE TALEBİNDE BULUNAN VEKİLİ

 

(1086 s. HUMK. m. 53, 54, 55, 56, 57, 58)

Yorum Bırakın
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz. Detaylı bilgi için tıklayınız.
Tamam
WhatsApp Destek Hattı
Google Yorumları