Sorularınız İçin Bizi Arayın: - 0532 113 15 08
Dil Seçimi
Menü
Sosyal Medya
Ara

                    Davalının Diğer kat Maliklerinin Haklarına Karşı Yaptığı Tecavüzün Önlenmesi Dilekçesi

........... SULH HUKUK MAHKEMESİ
SAYIN HAKİMLİĞİ'NE

DAVACILAR :.......

VEKİLLERİ :AV.AYTAÇ ER                                                                                                                                                         Reşatbey mh.Türkkuşu cad.Günep panorama iş Merk.B Blok Kat:8 no:801 Seyhan/ADANA Tlf: 322 458 4432 – 0532 113 1508

DAVALI :.......

KONU :
Davalının Diğer kat Maliklerinin Haklarına Karşı Yaptığı Tecavüzün Önlenmesi Talebimiz Hk.

AÇIKLAMALAR :
Müvekkillerim ....... adresinde bulunan ve ....... İli, ....... İlçesi, ....... Mahallesi, ....... pafta, ....... ada, ....... parselde tapuya kayıtlı anataşınmaz üzerinde bulunan .... nolu bağımsız bölümlerin malikidirler. Davalıda aynı taşınmazda ... nolu bağımsız bölümün malikidir.

Davalı ............... davranışları ile kat malikleri olan müvekkillerimi rahatsız etmektedir.

Davalıya bu konuda yapılan sözlü uyarılar sonuçsuz kalmış bunun üzerine kendisine .......liğinden ....... tarih ve ....... yevmiye nolu ihtarname keşide edilmiştir. Bu ihtarnameye rağmen de davalı haksız tutumuna devam etmektedir.

Bu nedenlerle davalının haksız tecavüzünün önlenmesi için bu davanın açılması zorunluluğu doğmuştur.

H. NEDENLER : Kat Mülkiyeti Kanunu ve İlgili Mevzuat

DELİLLER : Tapu Kaydı, İhtarname, Keşif ve Bilirkişi İncelemesi

İSTEM SONUCU :
Arz edilen nedenlerle davalının haksız tecavüzünün önlenmesi için kendisine bu konuda uyarıda bulunulmasına yargılama giderlerinin davalıya yükletilmesine, 1136 Sayılı Avukatlık Kanununun 4667 Sayılı Kanunla değişik 164/son fıkrası uyarınca karşı taraf vekalet ücretinin Avukat olarak adımıza hükmedilmesine karar verilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz. .......

Davacı vekili
Avukat Adı ve Soyadı                                                                                                                                                          AV.AYTAÇ ER
  İmza

Yorum Bırakın
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz. Detaylı bilgi için tıklayınız.
Tamam
WhatsApp Destek Hattı
Google Yorumları