Sorularınız İçin Bizi Arayın: - 0532 113 15 08
Dil Seçimi
Menü
Sosyal Medya
Ara

 

.......... SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ'NE

                                     ............................

DAVACILAR

 

VEKİLLERİ

 

DAVALI

 

KONU

Davalının Diğer kat Maliklerinin Haklarına Karşı Yaptığı Tecavüzün Önlenmesi Talebimiz Hk.

AÇIKLAMALAR

1-Müvekkillerim ....... adresinde bulunan ve ....... İli, ....... İlçesi, ....... Mahallesi, ....... pafta, ....... ada, ....... parselde tapuya kayıtlı anataşınmaz üzerinde bulunan .... nolu bağımsız bölümlerin malikidirler. Davalıda aynı taşınmazda ... nolu bağımsız bölümün malikidir.

 

2-Davalı ............... davranışları ile kat malikleri olan müvekkillerimi rahatsız etmektedir.

 

3-Davalıya bu konuda yapılan sözlü uyarılar sonuçsuz kalmış bunun üzerine kendisine .......liğinden ....... tarih ve ....... yevmiye nolu ihtarname keşide edilmiştir. Bu ihtarnameye rağmen de davalı haksız tutumuna devam etmektedir.

 

4-Bu nedenlerle davalının haksız tecavüzünün önlenmesi için bu davanın açılması zorunluluğu doğmuştur.

H. NEDENLER

Kat Mülkiyeti Kanunu, Medeni Kanun, ve ilgili mevzuat.

DELİLLER

Tapu Kaydı, İhtarname, Keşif ve Bilirkişi İncelemesi ve her türlü yasal ve takdiri delil.

İSTEM SONUCU

Yukarıda açıklanan nedenlerle davalının haksız tecavüzünün önlenmesi için kendisine bu konuda uyarıda bulunulmasına yargılama giderleri ile vekalet ücretinin davalıya yükletilmesine karar verilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz. ../../....

 

DAVACILAR VEKİLİ

 

(634 s. KMK. 15, 16, 18) (4721 s. MK. 683, 688, 693, 696)

Yorum Bırakın
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz. Detaylı bilgi için tıklayınız.
Tamam
WhatsApp Destek Hattı
Google Yorumları