Sorularınız İçin Bizi Arayın: - 0532 113 15 08
Dil Seçimi
Menü
Sosyal Medya
Ara

                                  Ecrimisil Davasında Ek Dava Dilekçesi 

Ek Dava Dilekçesi
ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE
ERZİNCAN
DAVACI : Adı ve Soyadı, T.C. Kimlik No:
Adres
VEKİLİ : AV.AYTAÇ ER                                                                                                                                                         Reşatbey mh.Türkkuşu cad.Günep panorama iş Merk.B Blok Kat:8 no:801 Seyhan/ADANA Tlf: 322 458 4432 – 0532 113 1508


DAVALI : Adı ve Soyadı
Adres
DAVA KONUSU : Ek davadır.
AÇIKLAMALAR :
1- Müvekkilim tarafından davalı aleyhine açılan ecrimisil davasında … Yeni Türk Lirası ecrimisil talebinde bulunulmuştu. Yapılan yargılama sonucunda davalı Erzincan Asliye Hukuk Mahkemesinin …/…/… esas ve …/… karar sayılı ilamı ile … Yeni Türk Lirası ecrimisil ödemeye mahkum edilmiştir.
2- Lehime kesinleşen Erzincan Asliye Hukuk Mahkemesinin …/… esas ve .../… karar sayılı ilamında her türlü haklarım saklı tutulmuştu. Nitekim bu dava sırasında yapılan keşif sonrasında bilirkişilerce hazırlanan raporda benim ecrimisil hakkımın … Yeni Türk Lirası olduğu açıkça belirtilmişti.
3- Ancak söz konusu ecrimisil davasında … Yeni Türk Lirası talepte bulunduğumuzdan sayın mahkeme de bu doğrultuda karar vermiş olup kalan … Yeni Türk Liralık alacağımın davalıdan tahsili için iş bu ek davanın açılması zorunluluğu doğmuştur.
DELİLLER : Erzincan Asliye Hukuk Mahkemesinin .../… esas ve …/… karar sayılı ilamı Tapu kayıtları, tanık, keşif, bilirkişi ve diğer her türlü hukuki deliller.
HUKUKİ NEDENLER : HUMK. md. 4, 179/2, 179/5 ve İlgili mevzuat.
SONUÇ VE İSTEM : Yukarıdan kısaca belirtilen nedenlerle davamızın kabulü ile davalının … Yeni Türk Lirası ecrimisili, dava tarihinden itibaren işleyecek faizle birlikte ödemesine ve yargılama giderlerinin davalı tarafa yükletilmesine karar verilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz. …/…/…

Davacı vekili
Avukat Adı ve Soyadı                                                                                                                                                          AV.AYTAÇ ER
  İmza

Yorum Bırakın
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz. Detaylı bilgi için tıklayınız.
Tamam
WhatsApp Destek Hattı
Google Yorumları