Sorularınız İçin Bizi Arayın: - 0532 113 15 08
Dil Seçimi
Menü
Sosyal Medya
Ara

                            El Atmanın Önlenmesi Davası Dilekçesi 

NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE
ERZİNCAN
DAVACI : Adı ve Soyadı, T.C. Kimlik No.
Adres
VEKİLİ :AV.AYTAÇ ER                                                                                                                                                         Reşatbey mh.Türkkuşu cad.Günep panorama iş Merk.B Blok Kat:8 no:801 Seyhan/ADANA Tlf: 322 458 4432 – 0532 113 1508

DAVALI : Adı ve Soyadı
Adres
DAVA : El atmanın önlenmesi
DAVA DEĞERİ : 18.0000,00 Yeni Türk Lirasıdır.
AÇIKLAMALAR :
1- Müvekkilimin Erzincan ili, Merkez ilçesi, … Köyü, 131 ada, 2 parsel sayılı ta-şınmazı tapu kayıtlı olmadığı için noter senedi ile satın almış ve üzerine deprem konu-tu yaptırmıştır. Kadastro çalışmaları esnasında müvekkilim yurt dışında bulunduğun-dan söz konusu taşınmaz davalı adına tescil edilmiştir.
2- Müvekkilim tarafından Erzincan 1. Asliye Hukuk Mahkemesinde açılan tapu iptali ve tescil davasında taşınmaz müvekkilim adına tescil edilmiştir. Bu davanın devamı esnasında davalı müvekkilimin taşınmazının bir kısmını da içine alacak şekilde kendi taşınmazı üzerinde inşaat çalışması başlatmıştır. Müvekkilime ait taşınmazın 68 metrekarelik bölümüne haksız olarak el atmıştır. Haksız el atmanın önlenmesi ve binanın yıkılması talep etme zarureti hâsıl olmuştur.
DELİLLER : Tapu kayıtları, bilirkişi, keşif vs her tür yasal delil.
HUKUKİ NEDENLER : TMK. 683/2 ve İlgili mevzuat.
SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda kısaca arz edilen nedenlerle davamızın kabulü ile, müvekkilime ait taşınmazın 68 metre karelik kısmına vaki el atmanın önlenmesi-ne, binanın yılarak taşınmazın müvekkilime teslimine, yargılama giderleri ve ücreti vekâletin davalıya yüklenmesine karar verilmesini davacı vekili olarak saygılarımla arz ve talep ederim. …/…/…

Davacı vekili
Avukat Adı ve Soyadı                                                                                                                                                          AV.AYTAÇ ER
  İmza

Yorum Bırakın
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz. Detaylı bilgi için tıklayınız.
Tamam
WhatsApp Destek Hattı
Google Yorumları