Sorularınız İçin Bizi Arayın: - 0532 113 15 08
Dil Seçimi
Menü
Sosyal Medya
Ara

                                             Evlenmenin Feshi Davası Dilekçesi 

NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE
(Aile Mahkemesi Sıfatı İle)

DAVACI : Adı ve Soyadı, T.C. Kimlik No:
Adres
VEKİLİ :AV.AYTAÇ ER                                                                                                                                                         Reşatbey mh.Türkkuşu cad.Günep panorama iş Merk.B Blok Kat:8 no:801 Seyhan/ADANA Tlf: 322 458 4432 – 0532 113 1508


DAVALI : Adı ve Soyadı
Adres
DAVA KONUSU : Evlenmenin feshi (Mutlak butlan sebebi ile)
AÇIKLAMALAR :
1- Müvekkilim fakir bir aileye mensuptur. Davalı ile görüşücü usulle evlenmiştir. Taraflar evlenme öncesinde birbirlerini görme ve tanıma imkânı bulamamışlardır.
2- Evlendikten sonra eşinin garip davranışları olduğunu görmüş ilk önce bunları utangaçlığına yorumlamış bir süre sonra bu davranışların devam etmesi üzerine davalıyı doktora götürmüştür.
3- Yapılan muayene sonunda davalının şizofren olduğunu öğrenmiştir. Doktor bu kadın nasıl evlenmiş evlenmeden önce doktora gitmediniz mi? diye serzenişlerde bu-lunmuştur. Müvekkilim eşinin akıl hastası olduğunu bu şekilde öğrenmiştir. Bu konu ile ilgili belgeler ektedir.
4- Davalı kendisini savunacak durumda olmadığından öncelikle mahkemenizden davalıya kanuni bir temsilci tayin edilmesini ve bu kişinin katılımı ile davanın görülme-sinin uygun olacağı kanaatindeyiz. Bu durumda bu davayı açmak zarureti hâsıl olmuştur.
DELİLLER : Her tür delil.
HUKUKİ NEDENLER : TMK. md. 145/3 İlgili mevzuat.
SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda kısaca arz edilen nedenlerle davamızın kabulü ile mutlak butlan nedeni ile evlenmenin feshine ve nüfusa tesciline, yargılama giderleri ve ücreti vekâletin davalı taraf üzerine yüklenmesine, karar verilmesini davacı vekili olarak arz ve talep ederim. …/…/…
Davacı vekili
Avukat Adı ve Soyadı                                                                                                                                                          AV.AYTAÇ ER
  İmza

Yorum Bırakın
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz. Detaylı bilgi için tıklayınız.
Tamam
WhatsApp Destek Hattı
Google Yorumları