Sorularınız İçin Bizi Arayın: - 0532 113 15 08
Dil Seçimi
Menü
Sosyal Medya
Ara

 

............ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ'NE

                                    ........................

DAVACI

 

VEKİLLERİ

 

DAVALI

 

KONU

Fuzuli işgal nedeniyle el atmanın önlenmesi ve fazlaya ilişkin talep ve dava hakkımız saklı kalmak kaydıyla ............-TL ecrimisil talebidir.

AÇIKLAMALAR

1-Müvekkilim.... ....... davalı ..... ........'ın maliki bulunduğu .......... Cad., ..... Apt., Kat:.., ...... adresindeki taşınmazı davalıdan satın almıştır.

 

2-Davalı maliki bulunduğu ve oturmakta olduğu taşınmazı müvekkilime satarken evi boşaltacağını beyan etmiş bunun üzerine müvekkilim daireyi satın almıştır. Ancak davalı evi müvekkilime sattıktan sonra evi boşaltmamış ve oturmaya devam etmiştir. Müvekkilimin tüm uyarılarına rağmen de oturmaya devam etmekte ve bunun karşılığı olarak ta bir ücret ödememektedir.

 

3-Davalının söz konusu taşınmazı tahliye etmemesi nedeniyle müvekkilim mağdur olmuştur. Müvekkilim satın aldığı dairede davalının oturmasına izin vermemiştir. Bu durum karşısında müvekkilim satın almış bulunduğu daireyi ne kullanabilmekte ne de semeresinden faydalanabilmektedir.

 

4-Davalı fuzuli şagil olup haksız müdahalesinin önlenmesi için bu davanın açılması zorunluluğu doğmuştur.

YASAL NEDENLER

Medeni Kanun, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri.

KANITLAR

Tapu Kaydı, Tanıklar, Keşif ve Bilirkişi İncelemesi, Yasal ve Takdiri Diğer Kanıtlar vs.

İSTEM SONUCU

Yukarıda belirtilen nedenlerle davalının haksız olan el atmasının önlenmesi ile fazlaya ilişkin talep ve dava hakkımız saklı kalmak kaydıyla taşınmazın haksız kullanımından dolayı müdahale tarihinden itibaren ...........-TL ecrimisilin yasal faizi ile birlikte tahsiline, yargılama giderleri ile vekalet ücretinin davalıya yükletilmesine karar verilmesini talep ederiz. Saygılarımızla. ../../.....

 

DAVACI VEKİLİ

 

(4721 s. MK. m.693, 995)

 

Yorum Bırakın
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz. Detaylı bilgi için tıklayınız.
Kabul Et
WhatsApp Destek Hattı
Google Yorumları