Sorularınız İçin Bizi Arayın: - 0532 113 15 08
Dil Seçimi
Menü
Sosyal Medya
Ara

                       Haczedilen mini çamaşır makinesi üzerindeki istihkak iddiası Dilekçesi 

 

.............. İCRA HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ'NE

                                                  ........................

                .......İcra Dairesi Müdürlüğünün .../..Esas sayılı Dosyası

DAVACI

 

VEKİLİ

AV.AYTAÇ ER                                                                        Reşatbey mh.Türkkuşu cad.Günep panorama iş Merk.B Blok Kat:8 no:801 Seyhan/ADANA Tlf: 322 458 4432 – 0532 113 1508

DAVALI

 

D.KONUSU

..... tarihinde haczedilen mini çamaşır makinesi üzerindeki istihkak iddiasıdır.  

AÇIKLAMALAR

1-Müvekkilim, aleyhine .......nün ....... E. Sayılı dosyası ile takip yapılan borçlu ............ nın kız kardeşidir.

 

2-Borçlu aleyhine yapılan takip kesinleştiğinden alacaklının talebi üzerine evine hacze gidilmiştir. Borçlunun mallarının haczi sırasında müvekkilimin borçluya küçük çocuğunun çamaşırlarını yıkamak üzere ödünç olarak verdiği, ............ marka mini çamaşır makinesi de haczedilmiş ve muhafaza altına alınmıştır.

 

3-Çamaşır makinesi müvekkilime aittir. Faturası bulunmaktadır. (Ekte sunuyoruz)

 

4-Müvekkilime yapılan haczin bildirilmesinden itibaren yasal süresi içinde istihkak iddiasında bulundu isek de sunulan fatura fotokopi olduğu için kabul edilmemiş idi. Şu anda faturanın aslını da ibraz etmekteyiz.

 

5-İstihkak iddiamızın kabulü ile müvekkilime ait mini çamaşır makinesinin tarafımıza iadesini talep ediyoruz.

HUKUKİ NEDENLER

İcra ve İflas Kanunu ve ilgili mevzuat.

DELİLLER

İcra Dosyası, Fatura, Tanık ve sair yasal delil.

İSTEM SONUCU

Yukarıda belirtilen nedenlerle haczedilen mini çamaşır makinesi üzerindeki haczin kaldırılmasını, % 40 tazminatın davalı alacaklıdan tahsilini, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalıya yükletilmesini karar verilmesini talep ederiz. Saygılarımızla. ../../....

 

DAVACI VEKİLİ

 AV.AYTAÇ ER

(2004 s. İİK. m. 97)

 

Yorum Bırakın
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz. Detaylı bilgi için tıklayınız.
Tamam
WhatsApp Destek Hattı
Google Yorumları