Sorularınız İçin Bizi Arayın: - 0532 113 15 08
Dil Seçimi
Menü
Sosyal Medya
Ara

...................... HAKİMLİĞİ'NE

DAVACI

 

VEKİLLERİ

 

DAVALILAR

 

KONU

....... TL Manevi Tazminat ve fazlaya ilişkin talep ve dava hakkımız saklı kalmak kaydıyla  ....... TL Maddi Tazminatın ../../.... tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte Davalılardan Müştereken ve Müteselsilen Tahsili Talebimizdir.

AÇIKLAMALAR

          1-Müvekkilim 2000 yılının Mart ayı içerisinde göğsündeki rahatsızlık nedeniyle ....... Hastanesine başvurmuştur. Muayenesini yapan diğer davalı ....... müvekkilimi gerekli tahlillerin yapılması için ......te bulunan diğer davalı .......na sevk etmiştir.

          2-.......nda ....... tarihinde müvekkilimin göğsünden parça alınmış ve incelenmiştir. Daha sonra müvekkilim .......ndan almış olduğu ....... tarihli patoloji raporunu .......'ya götürmüştür. ......., .......ndan verilen patoloji raporunu incelemiş ve müvekkilime meme kanseri teşhisi koymuş ve hastalığın ilerlemiş olduğu gerekçesiyle ameliyat olması gerektiğini söylemiştir.

          3-Bunun üzerine yine aynı doktor tarafından ....... tarihinde yapılan ameliyatla müvekkilimin göğsü alınmıştır. Ameliyattan sonra müvekkilimin alınan göğsü ../../.... tarihinde yeniden ...... Labaratuvarında incelenmiş ve ../../.... tarihinde patoloji raporu verilmiştir. Bu raporu da inceleyen davalı Dr.......... kanser teşhisinin doğru olduğunu söyleyerek müvekkilimi radyoterapi tedavisi için ....... Eğitim Hastanesi Onkoloji ve Nükleer Tıp Merkezine sevk etmiştir.

          4-......... Hastanesinde müvekkilimin tedavisine başlanmadan önce müvekkilime yeni testler yapılması gerektiği ve bunun içinde .......'te kendisinden alınan materyalleri getirmesi gerektiği söylenmiştir. Bunun üzerine ........ Laboratuarından alınana materyaller incelenmek üzere ......... Hastanesine götürülmüş ve Hastane Laboratuarında incelenmiştir.

          5-Muayene ve test sonuçları neticesi ....... Hastanesi Onkoloji Kliniği Doktoru müvekkilime kanser olmadığını beyan etmiştir. Kanser olmadığını ve yanlış teşhis sonucu göğsünün alındığını öğrenen müvekkilim büyük bir şok yaşayarak mağduriyetinin farkına varmıştır.

          6-Müvekkilim bu gelişmeler neticesinde hem bedensel hem de ruhsal anlamda büyük bir çöküş yaşamıştır. Eşi ve çocukları da bu olayın sonucu olumsuz etkilenmişler, aile olarak üzüntü ve huzursuzluk yaşamışlardır. Müvekkilim henüz 38 yaşında olup ileride yaşayacağı hayatında gereksiz yere alınan göğsünün acı ve elemini yaşayacağı, eksikliğini hissedeceği açıkça ortadadır.

          7-Ayrıca müvekkilim hastane ilaç yol gibi çeşitli masraflar yapmasıyla maddi anlamda da kayıpları olmuştur. Müvekkilim gereksiz olarak alınan göğsünün yerine hiç olmazsa estetik olarak görünümünü düzeltmek amacıyla protez göğüs yaptırmak ihtiyacını duymaktadır. Bunun maddi yükünü müvekkilimin karşılaması mümkün değildir. Bu nedenle maddi tazminat talep etme zorunluluğumuz doğmuştur.

          8-Bu gelişmelerin sorumluluğu iki defa art arda hatalı rapor veren ...... Laboratuarı ve bu laboratuarın verdiği ilk rapor üzerine hiçbir yeni tetkik ve teste gerek duymadan ameliyatı yapan müvekkilimle arasında vekalet ilişkisi bulunan ve bu ilişkiyi kötüye kullanan doktor ve doktorun bağlı olduğu ...... Genel Müdürlüğüdür.

          9-Yukarıda bahsedilen sebepler ve gelişmeler ışığında müvekkilimin mağduriyetinin azda olsa giderilmesi bakımından Mahkemenize başvurmak zorunluluğu doğmuştur.

          10-Bu nedenlerle ....... TL Manevi Tazminat ve fazlaya ilişkin talep ve dava hakkımız saklı kalmak kaydıyla ....... TL Maddi Tazminatın ../../.... tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte davalılardan müştereken ve müteselsilen Tahsilini talep ediyoruz.

HUKUKİ NEDENLER

Borçlar Kanunu, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri.

DELİLLER

Patoloji Raporları, Hastane Kayıtları, Yasal ve Takdiri Diğer Kanıtlar vs.

İSTEM SONUCU

Yukarıda belirtilen nedenlerle fazlaya ilişkin talep ve dava hakkımız saklı kalmak kaydıyla ....... TL maddi ve ....... TL manevi tazminatın ../../.... tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsiline, yargılama giderleri ile vekalet ücretinin davalılara yükletilmesine karar verilmesini talep ederiz. Saygılarımızla. ../../....

 

DAVACI VEKİLİ

(818 s. BK. m. 41, 42, 43, 321, 386, 387, 390, 394)

 

Yorum Bırakın
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz. Detaylı bilgi için tıklayınız.
Kabul Et
WhatsApp Destek Hattı
Google Yorumları