Sorularınız İçin Bizi Arayın: - 0532 113 15 08
Dil Seçimi
Menü
Sosyal Medya
Ara

............... İŞ MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

                                                    ........................

DAVACI

 

VEKİLİ

 

DAVALILAR

 

KONU

Hizmet Tespiti ve Borçlanma talebidir.

AÇIKLAMALAR

1-Müvekkilim ....... tiyatro sanatçısıdır. Müvekkilim ....... - ....... tarihleri arasında ........ Tiyatrosu'nda tiyatro sanatçısı olarak çalışmıştır. Ancak bu döneme ait sigorta primleri işvereni tarafından yatırılmamıştır.

 

2-Müvekkilim ../../.... tarihinde 506 sayılı yasanın Ek 10. maddesi uyarınca sanatçılara tanınan borçlanmadan yararlanmak için SSK ......... Sigorta Müdürlüğü'ne başvurmuştur. Ancak bu talebi .... tarihinde ret edilmiştir.

 

3-Bunun üzerine ........ İdare Mahkemesi'ne yaptığımız iptal talebi görev yönünden ret edilmiş ve görevli mahkemenin iş mahkemesi olduğu bildirilmiştir.

 

4–506 Sayılı yasanın ek 10. maddesine göre müvekkilim bu kanun hükümlerine tabidir. Dolayısıyla müvekkilim bu kanun hükümlerinden yararlanabilir. Yasanın amacı bugüne kadar sosyal güvenceleri olmayan ülkemiz sanatçılarının yaşlandıklarında sosyal güvenceye kavuşturmaktır. Müvekkilim de halen tiyatro sanatçılığına devam etmektedir. Durum böyle olduğu halde müvekkilimi bu yasadan yararlandırmamanın hiçbir dayanağı bulunmamaktadır.

 

5-Dolayısıyla Tiyatro sanatçısı olan müvekkilimin haklarının kaybolmaması ve mağduriyetlerinin giderilebilmesi için iş bu davanın açılması zarureti doğmuştur.

 

6- 506 sayılı yasanın ek 10.m.nin sağladığı olanaklardan yararlandırılarak borçlanma talebimizin kabulüne tiyatro sanatçısı olarak geçen çalışma sürelerinin sigortalı geçen sürelerden sayılmasını talep ediyoruz.

HUKUKİ NEDENLER

Sosyal Sigortalar Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri.

DELİLLER

Adı geçen işyerlerindeki işyeri dosyaları, SSK ile yapılan yazışmalar, sigorta kayıtları ve her tür kanıt.

İSTEM SONUCU

Yukarıda açıklanan nedenlerle davamızın kabulü ile müvekkilin 506 sayılı yasanın ek 10.m.nin sağladığı olanaklardan yararlandırılarak borçlanma talebinin kabulüne tiyatro sanatçısı olarak geçen çalışma sürelerinin sigortalı geçen sürelerden sayılmasına, yargılama giderleri ile vekalet ücretinin davalılara yükletilmesine karar verilmesini talep ederiz. Saygılarımızla. ../../....

 

DAVACI VEKİLİ

 

(506 s. SSK. m. ek madde 10)

 

Yorum Bırakın
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz. Detaylı bilgi için tıklayınız.
Kabul Et
WhatsApp Destek Hattı
Google Yorumları