Sorularınız İçin Bizi Arayın: - 0532 113 15 08
Dil Seçimi
Menü
Sosyal Medya
Ara

 

............. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NE

                                     ............................

 

(İhtiyati tedbir istemi vardır.)

DAVACI

A

VEKİLİ

V

DAVALILAR

B

DAVA KONUSU

İhtiyati tedbir istemli şufa davasıdır.

OLAYLAR

Müvekkilim ….. mahallesi Ada: …. Parsel: … ‘de tapuda kayıtlı gayrimenkulün ½ payının sahibidir. Diğer ½ pay tapuda …. Adına kayıtlıdır.

 

Bir hafta önce müvekkil ½ payın davalıya satılmış olduğunu öğrenmiştir. Satış işlemi müvekkilin rızasına başvurulmaksızın bilgisi dışında gerçekleştirilmiştir.

 

Satış bedeli olan …. TL’yi mahkemece belirtilecek yere yatırmaya hazırız. Ayrıca gayrimenkulün davalı tarafından üçüncü kişilere devrinin önlenmesi konusunda ihtiyati tedbir kararı verilmesini talep ediyoruz.

HUKUKSAL NEDENLER

Medeni Kanun, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu ve sair ilgili mevzuat hükümleri.

DELİLLER

Tapu kayıtları, tanık beyanları ve yasal her türlü deliller.

İSTEM SONUCU

Yukarıda açıklanan nedenlerle davaya konu payın tapu kaydının iptali ile müvekkil adına tescil, dava konusu payın üçüncü kişilere devrinin önlenmesi hususunda ihtiyati tedbir kararı verilmesini, yargılama giderleri ile vekalet ücretinin davalıya yükletilmesine karar verilmesini saygıyla arz ve talep ederim.

 

DAVACI VEKİLİ

 

EK

Onanmış vekaletname örneği

(4721 s. MK. m. 732) (1086 s. HUMK. m. 8, 13)

Yorum Bırakın
Danışan Yorumları
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz. Detaylı bilgi için tıklayınız.
Tamam
WhatsApp Destek Hattı
Google Yorumları