Sorularınız İçin Bizi Arayın: - 0532 113 15 08
Dil Seçimi
Menü
Sosyal Medya
Ara

                            İhtiyati Tedbir Kararına İtiraz Dilekçesi 

Dosya Esas: .../…
ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE

İHTİYATİ TEDBİRE
İTİRAZ EDEN : Adı ve Soyadı, T.C. Kimlik No
Adres
KARŞI TARAF : Adı ve Soyadı
Adres
TALEP KONUSU : İhtiyati tedbir kararına itiraz istemi
AÇIKLAMALAR :
1- Erzincan Asliye Hukuk Mahkemesinin …/…/… tarih ve 2007/… Esas Değişik İş, 2007/… Karar Değişik İş sayılı kararı ile ihtiyati tedbir kararı verilmiş, bu karar çerçevesinde sahibi bulunduğum 24 AZ … plakalı aracın trafik tescil kaydına ihtiyati tedbir konulmuş ve araç otoparka çekilmiştir.
2- Oysa söz konusu araç işyerimin hacimli büyük eşyaların taşımasında kullandığı tek araçtır. Aracın trafik tescil kaydına ihtiyati tedbir konulması değil de otoparka çekilmesi mağduriyetimize neden olmaktadır. Gerekiyorsa mahkemenizce uygun görülecek teminat mukabilinde aracın tarafımıza teslim edilmesi için bu davayı açma zarureti hâsıl olmuştur.
DELİLLER : Her tür delil
HUKUKİ NEDENLER : HUMK. md. 108 ve İlgili mevzuat.
SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıklanan nedenlerle, mahkemenizce uygun görülecek teminat mukabilinde Erzincan Asliye Hukuk Mahkemesinin …/…/… tarih ve 2007/… esas, 2007/… karar sayılı ihtiyati tedbir kararının kaldırılmasına karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim. …/…/…

İhtiyati tedbir kararına itiraz eden
Adı ve Soyadı
İmza

Yorum Bırakın
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz. Detaylı bilgi için tıklayınız.
Tamam
WhatsApp Destek Hattı
Google Yorumları