Sorularınız İçin Bizi Arayın: - 0532 113 15 08
Dil Seçimi
Menü
Sosyal Medya
Ara

                       İrtifak Hakkının Bedel Karşılığında Terkini İstemi Dilekçesi 

NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE

DAVACI : Adı ve Soyadı, T.C. Kimlik No:
Adres
VEKİLİ :AV.AYTAÇ ER                                                                                                                                                         Reşatbey mh.Türkkuşu cad.Günep panorama iş Merk.B Blok Kat:8 no:801 Seyhan/ADANA Tlf: 322 458 4432 – 0532 113 1508

DAVALI : Adı ve Soyadı
Adres
DAVA KONUSU : İrtifak hakkının bedel karşılığında terkini
DAVA DEĞERİ : …/…/…
AÇIKLAMALAR :
1- Müvekkilimi, ... İli, … İlçesi, … Mevkii, ... Ada, ... Pafta, … Parsel numarasında kayıtlı taşınmazın malikidir. Davalı da bu taşınmazda irtifak hakkı sahibi olan kişidir. Daha önce taraflar arasında görülen dava ile davalının adına kayıtlı taşınmazı için, davacıya ait taşınmaz üzerine irtifak hakkı tesis edilmişti. Buna dair ilam ektedir.
2- Burada da görüleceği gibi, bu hak tesis edilirken davalının yararlanabileceği başka yakın bir yol olmadığı için dava kabul edilmişti. Ancak şimdi davalının kendi taşınmazına çok daha yakın umuma açık yol inşa edilmiş olup, irtifak hakkının devam etmesinin davalıya sağladığı menfaat, yüklü taşınmaza verdiği külfete nazaran çok azdır.
3- Mahkemenin uygun göreceği makul bir bedel karşılığında bu irtifak hakkının tamamen kaldırılmasını talep ediyoruz. Bu sebeplerle irtifak hakkının terkini için işbu davanın açılması zorunlu olmuştur.
DELİLLER : Tapu kaydı, keşif, irtifak hakkı tesisine dair ilam ve her tür delil.
HUKUKİ NEDENLER : TMK. md. 785 ve İlgili mevzuat.
SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda arz edilen sebeplerle davanın kabulü ile, davacının mezkur taşınmazı üzerinde ve davalı taşınmazı yararına kurulmuş bulunan irtifak hakkının makul bir bedel karşılığında terkinine ve mahkeme masrafları ile ücreti vekaletin davalıya aidiyetine karar verilmesini saygı ile arz ve talep ederim. .../.../…

Davacı vekili
Avukat Adı ve Soyadı                                                                                                                                                          AV.AYTAÇ ER
  İmza

Yorum Bırakın
Danışan Yorumları
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz. Detaylı bilgi için tıklayınız.
Tamam
WhatsApp Destek Hattı
Google Yorumları