Sorularınız İçin Bizi Arayın: - 0532 113 15 08
Dil Seçimi
Menü
Sosyal Medya
Ara

 

.................. SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ'NE

                                      ........................

DAVACI

 

VEKİLİ

 

DAVALI

 

KONU

İşletme Projesinin İptali talebidir.

AÇIKLAMALAR

1-Müvekkilim ....... İli, ....... İlçesi, ....... Mahallesi, ....... pafta, ....... ada, ....... parselde tapuya kayıtlı anataşınmaz üzerinde bulunan .... nolu bağımsız bölümün malikidir.

 

2-Müvekkilimin ../../.... tarihinde yapılan Kat Malikleri Kurulunda işletme projesine itiraz etmesine rağmen bu itirazı ret olmuştur.

 

3-Yasaya ve Yönetim Planına aykırı olan bu işletme projesinin iptali için bu davanın açılması zorunluluğu doğmuştur.

H. NEDENLER

Kat Mülkiyeti Kanunu ve İlgili Mevzuat

DELİLLER

Tapu Kaydı, Karar Defteri, İşletme Projesi

İSTEM SONUCU

Yukarıda belirtilen nedenlerle yasaya ve yönetim planına aykırı olan işletme projesinin iptaline, yargılama giderleri ile vekalet ücretinin davalıya yükletilmesine karar verilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz. ../../....

 

DAVACI VEKİLİ

 

(634 s. KMK. m. 33, 37)

Yorum Bırakın
Danışan Yorumları
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz. Detaylı bilgi için tıklayınız.
Tamam
WhatsApp Destek Hattı
Google Yorumları