Sorularınız İçin Bizi Arayın: - 0532 113 15 08
Dil Seçimi
Menü
Sosyal Medya
Ara

 

....................... HAKİMLİĞİ'NE

                                      ........................

DAVACILAR

 

VEKİLLERİ

 

DAVALILAR

 

KONU

İştirak halindeki mülkiyetin müşterek mülkiyete çevrilmesi talebidir.

AÇIKLAMALAR

1-Müvekkilim ile davalılar ....... İli, ....... İlçesi, ....... Köyü, ....... mevkii .......Ada, .......Pafta, ....... Parsel de bulunan 4500 m2 lik yere iştirakken maliktirler

 

2-Gerek müvekkilim ve gerekse sayıları oldukça fazla olan diğer davalılar gayrimenkulün bu durumundan rahatsızdırlar. İştirak halindeki mülkiyette taraflar bağımsız hareket edememekte, gayrimenkule ilişkin her türlü kararda bir araya gelmek ve oybirliği ile karar vermek gerekmekte olduğundan, gayrimenkulü hiçbir şekilde değerlendirememektedirler. Taraflardan birinin ölümü ve paylarının mirasçılarına geçmesi durumunda bu durum daha da güçleşecektir.

 

3-Bu nedenle iştirak halinde mülkiyet durumunda bulunan taşınmazın müşterek mülkiyete çevrilmesini talep ediyoruz.

H. NEDENLER

Medeni Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri.

DELİLLER

Tapu kayıtları ve sair yasal kanıtlar.

İSTEM SONUCU

Yukarıda belirtilen nedenler ile, tarafların iştirak halinde malik oldukları taşınmazdaki mülkiyetin müşterek mülkiyete çevrilmesine ve masraf ve yargılama giderleri ile vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini talep ederiz. Saygılarımızla. ../../....

 

DAVACILAR VEKİLİ

 

(4721 s. MK. m. 701, 702, 703)

 

Yorum Bırakın
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz. Detaylı bilgi için tıklayınız.
Kabul Et
WhatsApp Destek Hattı
Google Yorumları