Sorularınız İçin Bizi Arayın: - 0532 113 15 08
Dil Seçimi
Menü
Sosyal Medya
Ara

                                    İzalei-Şüyuu / Davaya Cevap 1

…. SULH HUKUK MAHKEMESİ
SAYIN HAKİMLİĞİ’NE / .............

DOSYA NO :

CEVAP VEREN (DAVALI) :

VEKİLLERİ :AV.AYTAÇ ER                                                                                                                                                         Reşatbey mh.Türkkuşu cad.Günep panorama iş Merk.B Blok Kat:8 no:801 Seyhan/ADANA Tlf: 322 458 4432 – 0532 113 1508

KARŞI TARAF (DAVALI) :

VEKİLİ :

T. KONUSU : Davaya cevaplarımız

AÇIKLAMALAR :

1- Davacı, paydaşı bulunduğu taşınmazın satılması suretiyle paydaşlığın giderilmesini talep etmektedir. Hukuki dayanaktan yoksun bulunan davacı taleplerinin aşağıda açıklayacağımız nedenlerle reddini talep ediyoruz.
2- Davacı dava dilekçesinde müvekkil dışında başka davalıların da bulunduğunu belirtmiş, diğer davalıların tapu kayıtlarının gelmesinden sonra davaya dahil edileceğini belirtmiştir. Usul hukukumuzda dahili dava diye bir müessese mevcut olmayıp sonradan taraf değişikliği yapılamaz ya da yeni davalı eklenemez. Öte yandan dava dilekçesinde tarafların ad, soyad ve adreslerinin gösterilmesi zorunludur. Aksi hal dava dilekçesinin reddini gerektirir.
3- İhtilaf konusu taşınmaz paydaşlar arasında fiilen taksim edilmiştir. Bu nedenle satış suretiyle taksim istenemez.

HUKUKİ SEBEPLER : TMK., BK., HMUK ve sair ilgili mevzuat.

DELİLLER : Tapu kayıtları, keşif ve bilirkişi incelemesi, tanık ....../....... sair deliller


SONUÇ VE İSTEM :
Yukarıda kısaca açıklanan nedenlerle, haksız ve hukuki dayanaktan yoksun davanın reddine, yargılama masrafları ve vekillik ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini arz ve talep ederiz.
Saygılarımızla,

Davacı vekili
Avukat Adı ve Soyadı                                                                                                                                                          AV.AYTAÇ ER
  İmza

Yorum Bırakın
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz. Detaylı bilgi için tıklayınız.
Tamam
WhatsApp Destek Hattı
Google Yorumları