Sorularınız İçin Bizi Arayın: - 0532 113 15 08
Dil Seçimi
Menü
Sosyal Medya
Ara

 

.......... SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ'NE

                                          ............................

DAVACI

 

VEKİLİ

 

DAVALI

 

D.KONUSU

Kiracının kiralananı sözleşmeye aykırı olarak başkasına devri nedeniyle tahliye davasıdır.

AÇIKLAMALAR

Davalı .... adresinde bulunan müvekkile ait apartman dairesinde ../../.... başlangıç tarihli yazılı kira sözleşmesi ile aylık .......... -TL bedelle kiracı olarak oturmaktadır.

 

Davalı, kira sözleşmesinde kiralananın başkasına devir edilemeyeceği şartı bulunduğu halde kiralananı ../../.... tarihinde .............'ya kiralamıştır.

 

Müvekkilim bu durum üzerine davalıya ...... Noterliğinden ../../.... tarih ve ..... yevmiye nolu ihtarname ile buna rızası bulunmadığını ve bir ay içinde kiralananın eski hale getirilmesini bildirmiştir.

 

Davalı bu ihtarnameye rağmen kiralananı eski hale getirmediğinden bu davanın açılması zorunluluğu doğmuştur.

H. NEDENLER

Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanun, Medeni Kanun, Borçlar Kanunu, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri.

DELİLLER

Kira kontratları, tanık beyanları, ihtarname, bilirkişi incelemesi, yasal ve takdiri diğer deliller vs.

İSTEM SONUCU

Yukarda açıklanan nedenlerle davalının oturmakta olduğu mecurun tahliyesine, yargılama giderleri ile vekalet ücretinin davalıya yükletilmesine karar verilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz. ../../....

 

DAVACI VEKİLİ

 

(6570 s. GMKHK. m. 12) (818 s. BK. m. 41, 248, 259) (4721 s. MK. m. 2)

 

Yorum Bırakın
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz. Detaylı bilgi için tıklayınız.
Tamam
WhatsApp Destek Hattı
Google Yorumları