Sorularınız İçin Bizi Arayın: - 0532 113 15 08
Dil Seçimi
Menü
Sosyal Medya
Ara

................... SAYIN HAKİMLİĞİNE

DAVACI

 

VEKİLLERİ

 

DAVALI

 

KONU

Müdahalenin Meni ve Fazlaya ilişkin talep ve dava hakkımız saklı kalmak kaydıyla ....... Ecrimisil Talebimiz

AÇIKLAMALAR

1-Davalı ....... müvekkilimiz .......'in ağabeyi .... ......'in oğludur . ...... ........ vefat etmiştir.

 

2-Müvekkilimiz ve davalı ..... ile ......'den olma ..... Doğumlu ..... ........'in miracılarıdırlar. Müşterek muris .... ......'e  .... .........'ten 17 parça taşınmaz miras yoluyla intikal etmiş olup ..... .........'in vefatıyla söz konusu ...... Divanı, No: 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93 Eylül 305 Daimide kayıtlı taşınmazlar ....... Sulh Hukuk Mahkemesinin ....... E. ve ....... K. Sayılı veraset ilamındaki payları nispetinde mirasçılara intikal etmiştir. Davalı uzun yıllardan beri taşınmazların tümüne müdahalede bulunarak ekip biçmiş, diğer hissedarların bu yerlerden faydalanmasına izin vermemiştir. Bu taşınmazlardan elde ettiği geliri de diğer mirasçılara payları oranında dağıtmamış kendi kullanmıştır.

 

3-Müvekkilimiz uzun süre davalıyı şifahi olarak uyarmış, bu uyarıya rağmen davalı taşınmazlar üzerindeki müdahalesine devam etmiş, taşınmazlardan elde ettiği gelirlerden hissesi oranında müvekkilimize pay vermemiştir.

 

4-....... Noterliğinden ....... Tarih ve ....... Yevmiye No ile çekilen ihtarnamede Müşterek muris .... ........ 'e ait ....... köyünde bulunan 17 parça taşınmazın kendi hissesi oranında kullanılması aksi takdirde ecrimisil talep edileceği kendisine bildirilmiş ise de bu ihtarda sonuçsuz kaldığından bu davanın açılması zorunluluğu doğmuştur.

YASAL NEDENLER

Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu, Medeni Kanun, Borçlar Kanunu ve ilgili mevzuat.

KANITLAR

1) ......  AHM ../.... E. Sayılı Dosyası

2) ...... SHM ../.... E. Sayılı Dosyası

3) Tapu Kayıtları, Keşif ve Bilirkişi İncelemesi

4) Tanıklar, Yasal ve Takdiri Diğer Kanıtlar vs.

CEVAP SÜRESİ

10 Gündür

İSTEM SONUCU

Arz edilen nedenlerle davalının müşterek muris ....... .......'e ait ..... Köyünde bulunan 17 parça taşınmaz üzerinde müvekkilimizin hissesi oranındaki  müdahalesinin men'ine, fazlaya ilişkin talep ve dava hakkımız saklı kalmak kaydıyla geriye dönük beş yıllık ....... ecrimisilin yasal faizi ile birlikte davalıdan tahsiline, yargılama giderlerinin karşı tarafa yükletilmesine, 1136 Sayılı Avukatlık Kanununun 4667 Sayılı Kanunla değişik 164/son fıkrası uyarınca karşı taraf vekalet ücretinin Avukat olarak adımıza hükmedilmesine karar verilmesini talep ederiz.

 

DAVACI VEKİLİ

(4721 s. MK. m. 683, 688, 693)

 

Yorum Bırakın
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz. Detaylı bilgi için tıklayınız.
Tamam
WhatsApp Destek Hattı
Google Yorumları