Sorularınız İçin Bizi Arayın: - 0532 113 15 08
Dil Seçimi
Menü
Sosyal Medya
Ara

 

............. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NE

                                     ............................

DAVACI

A

VEKİLİ

V

DAVALILAR

B

DAVA KONUSU

Nişan bozmadan dolayı nişan hediyelerinin varsa aynen, yoksa bedellerinin tahsili istemidir.

OLAYLAR

Müvekkilim A ile davalı B, bundan iki yıl önce nişanlanmışlardır. Ancak, B herhangi bir neden yok iken nişanı bozmuştur. Nişanlıların tekrar bir araya gelme olanağı artık sözkonusu değildir.

 

Müvekkilim nişan hediyesi olarak verdiği eşyaların kendisine iadesini istemektedir.

 

Geri istenilen hediyelerin dökümü:

          …….

          …….

          .……

HUKUKSAL NEDENLER

Medeni Kanun ve sair ilgili mevzuat hükümleri.

DELİLLER

Fatura, tanık ve diğer yasal deliller.

İSTEM SONUCU

Yukarıda açıklanan nedenlerle, dökümü yapılan nişan eşyasının aynen iadesini; aynen iadesi mümkün olmadığı takdirde bunların toplam değeri olan …… TL’ nin ödenmesine karar verilmesini ve yargılama giderleri ile vekalet ücretinin davalıya yükletilmesine karar verilmesini saygıyla arz ve talep ederim.

 

DAVACI VEKİLİ

 

EK

1) Onanmış vekaletname örneği

2) Anılan faturalar.

(4721 s. MK. m. 118, 120, 121, 122)

Yorum Bırakın
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz. Detaylı bilgi için tıklayınız.
Tamam
WhatsApp Destek Hattı
Google Yorumları