Sorularınız İçin Bizi Arayın: - 0532 113 15 08
Dil Seçimi
Menü
Sosyal Medya
Ara

 

................... SULH HUKUK MAHKEMESİ'NE

                                     ............................

DAVACI

A

DAVALI

B

 

DAVA KONUSU

Ödeme yeri tayini istemidir.

OLAYLAR

B’ nin sahip olduğu taşınmazda, …. Tarihli kira sözleşmesine göre aylık kira bedeli ….. YTL ödeyerek 2 senedir oturmaktayım.

 

Ev sahibim B, kira artış miktarını ve arttırılan kira bedelini tarafıma noterden çektiği ihtarname ile bildirmiştir. İhtarnameye verdiğim cevapta, istenilen kiranın fahiş olduğunu ve Yargıtay’ın belirlediği yüzdeye göre kirayı ödeyeceğimi bildirdim.

 

Yasal artırıma uygun kira bedelini ev sahibime elden götürdüm ve fakat ev sahibim bu artışı kabul etmediğini belirterek kira bedelini almayı reddetti. Ev sahibim bana karşı tahliye davası açacağını belirtti.

 

Bunun üzerine, ikametgahta teslim edilmek üzere yasal artış oranına uygun olarak kira bedelini PTT kanalı ile gönderdim. Ancak ev sahibim bu ödemeyi de kabul etmemiştir.

 

Belirtilen bu sebeplerle kiranın yatırılması için tevdi mahalli tayininin yapılması gerekliliği açıktır.

HUKUKSAL NEDENLER

Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu, Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanun, Borçlar Kanunu ve sair ilgili mevzuat hükümleri

DELİLLER

Kira sözleşmesi, havale kağıdı, …. PTT’ sinin yazısı ve her türlü delil.

İSTEM SONUCU

Yukarıda açıklanan nedenlerle, kira parasını yatırabileceğim bir ödeme yeri tayini hakkında karar verilmesini saygıyla arz ve talep ederim.

 

DAVACI

 

(1086 s. HUMK. m. 8) (6570 s. GMKHK. m. 7) (818 s. BK. m. 73, 91, 257, 260, 262)

Yorum Bırakın
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz. Detaylı bilgi için tıklayınız.
Tamam
WhatsApp Destek Hattı
Google Yorumları