Sorularınız İçin Bizi Arayın: - 0532 113 15 08
Dil Seçimi
Menü
Sosyal Medya
Ara

                             Ödenen Paranın Geri Verilmesi İstemi Dilekçesi 

NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE
ANKARA
DAVACI : Adı ve Soyadı, T.C. Kimlik No
Adres
DAVALI : Adı ve Soyadı
Adres
DAVA KONUSU : ..... YTL ödenen paranın geri verilmesi
AÇIKLAMALAR :
Davacıya borcum olmadığı halde zamanında gerekli itirazlarda bulunmam nede-niyle icra takibi kesinleşmiş sonuçta da icra yoluyla benden ..... YTL tahsil edilmiştir. Borçlu olmamam nedeniyle benden alınan paraların tarafıma geri verilmesi için mah-kemenize başvurmak zorunluluğu doğmuştur.
DELİLLER : İbraname, belgeler, vs.
HUKUKİ NEDENLER : İİK. m. 72 ve ilgili mevzuat
SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda arz edilen hususlar ile duruşma sırasında sunula-cak deliller de göz önüne alınarak benden tahsil edilen ..... YTL’nin ödeme tarihi itiba-riyle yasal faizi ile birlikte davalıdan alınmasına karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim. .../.../...


Davacı
Adı ve Soyadı
İmza

Yorum Bırakın
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz. Detaylı bilgi için tıklayınız.
Tamam
WhatsApp Destek Hattı
Google Yorumları