Sorularınız İçin Bizi Arayın: - 0532 113 15 08
Dil Seçimi
Menü
Sosyal Medya
Ara

 

.................... SAYIN HAKİMLİĞİ'NE

                                    ........................

DAVACILAR

 

VEKİLİ

 

DAVALI

 

KONU

Fazlaya ilişkin talep ve dava hakkımız saklı kalmak kaydı ile ....... alacağın ....... tarihinden itibaren hesaplanacak ticari reeskont faizi ile birlikte tahsili talebidir.

AÇIKLAMALAR

1-Müvekkillerim ile davalılar arasında yapılan ....... tarihli sözleşmeye göre, davalı ....... Mahallesi ....... Pafta, ....... Ada ve ....... parsellerde ve aynı pafta,ada,parselde inşaat yapım işini üstlenmiştir.

 

2-Davalı,bu sözleşmeyi ihlal ederek, eksik, hatalı ve sözleşmede öngörülen işlerden farklı işler yapmıştır. Bu nedenle,ekte örneği verilen ........ Asliye Hukuk Yargıçlığının ../.... D.İş dosyası ile tespit yaptırılmış ve yapılan bu tespit nedeni ile düzenlenen ../../.... tarihli ve keşif tarihi ile yerel piyasa fiyatları esas alınarak düzenlenen rapora göre;

 

3-.. parseldeki binadaki sözleşmeye aykırılık nedeni ile ......., sözleşme hükümlerine uygun hale getirmek için ....... olmak üzere toplam ....... zarar bulunduğu tespit olunmuştur.

 

HUKUKSAL NEDENLER

Borçlar Kanunu, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu ve ilgili sair mevzuat hükümleri.

İSTEM SONUCU

Fazlaya ilişkin talep ve dava hakkımız saklı kalmak kaydı ile ....... alacağın, ....... tarihinden itibaren hesaplanacak ticari reeskont faizi ile birlikte tahsiline, yargılama giderlerinin karşı tarafa yükletilmesine, 1136 Sayılı Avukatlık Kanununun 4667 Sayılı Kanunla değişik 164/son fıkrası uyarınca karşı taraf vekalet ücretinin Avukat olarak adımıza hükmedilmesine karar verilmesini talep ederiz.

 

DAVACILAR VEKİLİ

 

(818 s. BK. m. 355, 356, 357, 358)

Yorum Bırakın
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz. Detaylı bilgi için tıklayınız.
Tamam
WhatsApp Destek Hattı
Google Yorumları