Sorularınız İçin Bizi Arayın: - 0532 113 15 08
Dil Seçimi
Menü
Sosyal Medya
Ara

                       Samimi olmayan istihkak iddiasının reddine karar verilmesi talebi 

 

............... İCRA HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ'NE

                                            .........................

DOSYA NO

 

BEYANDA BULUNAN DAVALI

 

VEKİLİ

 AV.AYTAÇ ER                                                                      Reşatbey mh.Türkkuşu cad.Günep panorama iş Merk.B Blok Kat:8 no:801 Seyhan/ADANA Tlf: 322 458 4432 – 0532 113 1508

DAVACI

 

D.KONUSU

Samimi olmayan istihkak iddiasının reddine karar verilmesi talebidir.

AÇIKLAMALAR

1-) Müvekkilim ........’ya borçlu olan borçlu .......Ltd. Şti. borcunu ödememiş ve haklarında icrai takibata geçilmiştir. Takip kesinleşmiş ve talimat gereği borçlunun ikametgahına hacze gidilmiştir.

 

2-) Borçlu şirket yetkilileri buranın ısrarla borçlu şirket olmadığını savunmuşlar ve fakat bunu hukuksal olarak ispatlayacak hiçbir delil gösterememişlerdir.

 

3-) Borçlu şirket yetkililerinin istihkak iddiaları samimi değildir. Dikkat edilecek olursa Erişim ve Gelişim kelimeleri birbirine çok yakındır ve Erişim şirketinin varlığı hukuken ispatlanamamıştır. Bu kişiler hukuk dışı bu yolla borçlarından kurtulmayı amaçlamaktadırlar.

 

4-) Tüm bunlara rağmen haciz ve muhafaza yapılmasını hazmedemeyen şirket yetkilileri muhafaza anında da zorluk çıkarmışlardır. Tüm bunlar talimat icra dosyasının incelenmesinden anlaşılacaktır. Sonuç olarak muhafazayı önleyemeyen borçlu şirket yetkilileri gayri samimi olarak istihkak iddiasında bulunmuşlardır.

 

5-) Bu nedenlerle yersiz olan istihkak iddasının reddini talep ediyoruz.

HUKUKİ NEDENLER

İİK, TTK, BK ve ilgili mevzuat hükümleri.

DELİLLER

........... İcra Müdürlüğünün ../... Tal. Sayılı dosyaları ve her türlü ikamesi mümkün sair delil.

İSTEM SONUCU

Yukarıda belirtilen nedenler ve duruşmalarda re’sen gözetilecek durumlar karşısında samimi olmayarak istihkak iddiasında bulunan şahsın istihkak iddiasının reddine, yargılama giderleri ve ücreti vekaletin karşı yana yükletilmesine karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim. ../../.....

 

DAVALI VEKİLİ

AV.AYTAÇ ER

(2004 s. İİK. m. 97)

 

Yorum Bırakın
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz. Detaylı bilgi için tıklayınız.
Tamam
WhatsApp Destek Hattı
Google Yorumları