Sorularınız İçin Bizi Arayın: - 0532 113 15 08
Dil Seçimi
Menü
Sosyal Medya
Ara

 

................... SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ'NE

DAVACI

 

VEKİLİ

 

DAVALI

 

KONU

 .......'nin Tahsili Talebimiz Hk.

AÇIKLAMALAR

1-Müvekkilim ile davalı ....... adresinde bulunan ve ....... İli, ....... İlçesi, ....... Mahallesi, ....... Ada, .......Pafta, ....... parselde tapuya kayıtlı taşınmazın kat irtifakı sahibi ve paydaşıdırlar.

 

2-../../.... tarihli sözleşme gereğince davalı inşaatın başlayabilmesi için ödemesi gerek ...........-TL' yi bu güne kadar ödememiş olup bu konuda ...... Noterliğinin, ../../.... tarih ve ...... yevmiye nolu ihtarnamesi de sonuç vermemiştir.

 

3-Davalının bu tutumu müvekkilim ile birlikte diğer kat irtifakı sahiplerini zor durumda bırakmıştır. Davalının üzerine düşen edimi yerine getirmemesi sonucu inşaata başlanamamakta olup her geçen gün inşaat maliyetleri artmakta ve müvekkilimin zararına neden olmaktadır.

 

4-Sözleşmeyi ihlal eden davalıdan ............-TL' nin tahsili için bu davanın açılması zorunluluğu doğmuştur.

H. NEDENLER

Kat Mülkiyeti Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri.

DELİLLER

Tapu kaydı, Sözleşme, İhtarname ve her türlü yasal ve takdiri delil.

İSTEM SONUCU

Yukarıda açıklanan ve resen dikkate alınacak nedenlerle davalının ödemekle yükümlü olduğu .........-TL' nin ../../.... tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte davalıdan tahsiline, yargılama giderleri ile vekalet ücretinin davalıya yükletilmesine, karar verilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz. ../../...

 

DAVACI VEKİLİ

 

(634 s. KMK. m. 14, 17, 26) (4721 s. MK. 683, 688)

Yorum Bırakın
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz. Detaylı bilgi için tıklayınız.
Tamam
WhatsApp Destek Hattı
Google Yorumları