Sorularınız İçin Bizi Arayın: - 0532 113 15 08
Dil Seçimi
Menü
Sosyal Medya
Ara

                                  Tanık Beyanlarına Karşı Beyanda Bulunma Dilekçesi 

Dosya Esas No: …/…
Duruşma Günü: …/…/…
KAYSERİ 3. AİLE MAHKEMESİNE
Gönderilmek Üzere
ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE
(Aile Mahkemesi Sıfatı İle)

TANIK BEYANLARINA KARŞI
BEYANDA BULUNAN
DAVACI : Adı ve Soyadı, T. C. Kimlik No:
Adres
VEKİLİ :AV.AYTAÇ ER                                                                                                                                                         Reşatbey mh.Türkkuşu cad.Günep panorama iş Merk.B Blok Kat:8 no:801 Seyhan/ADANA Tlf: 322 458 4432 – 0532 113 1508


DAVALI : Adı ve Soyadı
Adres
VEKİLİ : Avukat Adı ve Soyadı
Adres
TALEP KONUSU : Tanık beyanlarına karşı beyanlarımızın kabulü ile haklı davanın kabulüne karar verilmesi dileğidir.
CEVAPLARIMIZ :
1-Karşı tarafın dinlettiği tanıkların beyanlarını kabul etmiyoruz. O. Ö., bizimde tanığımızdır. Ancak bildiklerini doğru söyleyeceğine dair Allah’a ve namusu üzerine yemin etmesine rağmen doğruları söylemekten imtina etmiştir. Taraflar, Sarız İlçesinde 2 yıl, Kayseri’de ise 1 yıl kalmışlardır. O. Ö., davacı Leyla ile davalı Ali arasındaki şiddetli geçimsizliği bildiği halde davalının arkadaşı olarak gerçekleri söyleyememiştir. Çünkü davalı, O. Ö. geç saatlere kadar Sarız Öğretmen Evinde gece 24.00 – 01.00’lara kadar oyun oynamış, onunla benden daha fazla vakit geçirmiştir. Bu yüzden ikisi de ailelerini ihmal etmişliklerini gizlemek için işbirliği içinde hareket ederek bildiklerini dosdoğru söyleyememiştir.
2- Yine davalı Ali, geç saatlerde eve geldikten sonra önce televizyon, daha sonra bilgisayar başında sabahlara kadar uyumayıp, müvekkilimi sürekli ayakta tutup, çay, kahve servisi isteyen, alerjisi olan müvekkilimin yanında günde iki paket sigara içen, müvekkilimle ilgilenmeyen, onu evde hizmetçi gibi görüp ezen, hakaret eden, hatta ayrı odalarda yatıp kalkıp, müvekkilime kocalık dahi yapmayan, hatta cinsel ihtiyaçlarını canı istediği zaman karşıladığında zor kullanan davalının, dört duvar içerisindeki davranışlarını tanık Osman’ın bilmesini de bekleyememekteyiz. Ama müvekkil, davalının davranışları yüzünden Sarız’da intihar etmeye kalkıştığında, engel olan O. Ö.’dür.. Kayseri’ye tayinen gelindiğinde (O. Ö.’de tayin olmuştur).
3- 19 Mayıs tatilinden önce müvekkilim, babasının ameliyatı nedeni ile Erzincan’a gelmek istemesi nedeni ile davalı şiddet uyguladığı için müvekkil, gece yarısı O. Ö.’nün evine sığınmıştır. Karı koca birlikte o gece O. Ö.’nün evinde kalmış değillerdir. O gün çıkan kavga nedeni ile O. Ö., “bu adamdan sana koca olmaz. Git boşanma davanı aç. Ben de sana şahitlik edeyim” demiştir ve bu kavgadan iki ay sonra da müvekkilim, davalıdan kesin olarak ayrılmış ve boşanma davasını açmıştır. Tanık Osman’ın yanlı ifade verdiği ve arkadaşı Ali’nin tesirinde kaldığı mesajlar konusundaki beyanından da anlaşılmaktadır. Çünkü “mesajların taraflar arasında mı yoksa 3. şahıs arasında mı olduğunu bilmiyorum” derken 3. şahıs olabileceğini neden söyleme gereği duymuştur. Çünkü bu mesajlar davalının 0 505 1234567 no.lu telefonundan çekilmiştir. Davalının telefonundan, müvekkilime başka kim mesaj çekmiş olabilir ki? Müvekkil, 25.07.2002 den ayrıldıkları 01.07.2005 e kadar davalının hakaretlerine, şiddetine boyun eğmiş, davalı düzelir diye beklemiştir. Ancak 3 yılda yaşadıkları olaylar nedeni ile bu evliliğin yürümesi mümkün olmadığından müvekkilim boşanma davası açmıştır.
4- Hiçbir kadın iyi giden bir evliliği, kendisini seven, sayan bir kocayı, hayat arkadaşını bırakıp baba evine gitmez. Müvekkilim, 3 yıl boyunca davalının sorumsuz, düzensiz yaşamına, hakaretlerine boyun eğmesinin bir diğer nedeni de öce Sarız’da, daha sonra da Kayseri’de öğretmenlik yapması ve başka bir yere tayin olabilmek için en az 3 yıl görev yapmış olması ve Kayseri’de hiç kimsesinin olmaması ve özellikle de eşinin haksız davranışlarına son verebileceği ümididir. Ancak davalı, haksız davranışlarına devam etmiştir.
5- Diğer tanık İ. Y.’nin eşi ile müvekkilim samimidir. Tanık İzzet ile davalı, Sarız’da aynı okulda öğretmen ve arkadaş oldukları için onun tesirinde kalmıştır. Müvekkilim ile davalı Ali arasındaki şiddetli geçimsizlik nedeni ile tarafların arası düzelsin diye 2005 yılında (ama 19 Mayıstaki tartışmadan önce) evlerine kendileri çığırmışlardır. Oda bildiklerini söylememiştir. Çünkü müvekkilimin verdiği bilgiye göre oda, davalı ile benzer sorumsuz bir yaşam sürmektedir.
6- Davalı Ali’nin nasıl birsi olduğu ve boşanmadaki kusuru dava tanıkları Semra, Adnan ve Suat’ın beyanları ile sabittir. Müvekkil Leyla’nın, davalı Ali’ye karşı sevgi ve saygısı kalmamıştır. Davalı Ali’nin ise Leyla’ya karşı sevgi ve saygısı hiç olmamıştır. Davalının, boşanma istememesi, boşanmaya karşı çıkışı Medeni Kanunun 2. md. sindeki “hakkın kötüye kullanılması” niteliğindeki bir savunmadır. Zaten davalı, bir eş ve koca olarak görevlerini layıkı ile yerine getirmiş olsaydı müvekkilim, bir çocuk sahibi olur ve bu evliliği devam ettirmek isterdi. Müvekkilim, fazlası ile yıpranmış ve üzülmüştür. Gelecekte kendisine daha düzenli bir hayat sürmek için boşanmaktan başka bir çaresi kalmamıştır.
7- Dava dilekçemizde delil olarak dayandığımız ve müvekkilime ait 0 505 1234567 no.lu telefona davalıya ait olup 0 505 1234567no.lu telefon ile çektiği iki mesaj ve diğer 0 505 1234567 no.lu telefon ile dava açtıktan sonra çektiği bir mesajın yer aldığı müvekkilimin telefon kartını da (pin kodu 9607) delil olarak ibraz ediyoruz ve bu mesajların kayda geçirilmesini talep ediyoruz. Yine davalı, müvekkilimi Kayseri 2. İcra Müdürlüğünün 2006/12345 no.lu icra dosyası ile de icraya vermiştir. Bu icra dosyası da tarafların evliliğinin fiilen bittiğini göstermektedir.
HUKUKİ NEDENLER : HUMK. md. 245-274 ve İlgili mevzuat.
SONUÇ VE İSTEM : Yukarda arz edilen nedenlerle tanık beyanlarına karşı beyanlarımızın kabulü ile haklı davanın kabulüne, gönderdiğimiz müvekkilime ait telefon kartındaki mesajların çözümünün yapılmasına, Kayseri 2. İcra Müdürlüğünün 2006/6086 no.lu icra dosyasının celbine karar verilmesini saygıyla talep ederim. …/…/…

Davacı vekili
Avukat Adı ve Soyadı                                                                                                                                                          AV.AYTAÇ ER
  İmza

Yorum Bırakın
Danışan Yorumları
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz. Detaylı bilgi için tıklayınız.
Tamam
WhatsApp Destek Hattı
Google Yorumları