Sorularınız İçin Bizi Arayın: - 0532 113 15 08
Dil Seçimi
Menü
Sosyal Medya
Ara

                                         Tasarrufun iptali talebi 

 

........ İCRA HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ'NE

 

İhtiyati Tedbir Taleplidir

DAVACI

 

VEKİLİ

AV.AYTAÇ ER                                                                        Reşatbey mh.Türkkuşu cad.Günep panorama iş Merk.B Blok Kat:8 no:801 Seyhan/ADANA Tlf: 322 458 4432 – 0532 113 1508

DAVALILAR

 

D.KONUSU

Davalılar arasındaki .......YTL' lik tasarrufun iptali talebidir.

AÇIKLAMALAR

1-Müvekkilim davalılardan ...... ........'dan ....... vadeli senet nedeniyle ....... alacaklıdır. Bu alacak nedeniyle davalıya karşı ..... İcra Müdürlüğünün ../.... E. Sayılı dosyası ile icra takibi başlatılmış olup alacağımızı tahsil edemememiz sonucu İcra Müdürlüğü tarafından ../../.... tarihli borç ödemeden aciz belgesi tarafımıza verilmiştir.

 

2-Müvekkilimin daha sonra yaptığı araştırmalar sonucunda dosya borçlusu davalı ....... .......'nın maliki bulunduğu ...... İli, ..... İlçesi, ....... Mahallesi, ...... ada, ..... parsel sayılı taşınmazı bundan bir ay kadar önce düşük bir bedelle .........-TL'ye  diğer davalıya sattığını öğrenmiştir.

 

3-İİK. Madde 277 vd. gereği satış işleminin iptali için işbu davanın açılması zorunluluğu doğmuştur.

 

4- Bu nedenlerle davalılar arasındaki satış işleminin iptali ile söz konusu taşınmaz üzerinde tarafımıza cebri icra yapabilme yetkisinin tanınmasını, taşınmazın üçüncü kişilere devrinin önlenmesi bakımından tapu kaydına tedbir konulmasını talep ediyoruz.

HUKUKİ NEDENLER

İcra ve İflas Kanunu ve ilgili mevzuat.

DELİLLER

İcra Dosyası, borç ödemeden aciz belgesi, Tapu Kayıtları ve her türlü yasal delil.

İSTEM SONUCU

Yukarıda belirtilen nedenlerle davalılar arasındaki satış işleminin iptali ile söz konusu taşınmaz üzerinde tarafımıza cebri icra yapabilme yetkisinin tanınmasına, taşınmazın üçüncü kişilere devrinin önlenmesi bakımından tapu kaydına tedbir konulmasına, yargılama giderleri ile vekalet ücretinin davalılara yükletilmesine karar verilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz. ../../....

 

DAVACI VEKİLİ

 AV.AYTAÇ ER

(2004 s. İİK. m. 277, 278, 281, 282, 283, 284)

 

Yorum Bırakın
Danışan Yorumları
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz. Detaylı bilgi için tıklayınız.
Tamam
WhatsApp Destek Hattı
Google Yorumları