Sorularınız İçin Bizi Arayın: - 0532 113 15 08
Dil Seçimi
Menü
Sosyal Medya
Ara

 

............... İCRA TETKİK MERCİİ

SAYIN HAKİMLİĞİ'NE

                                     ............................

DAVACI

 

VEKİLİ

 

BORÇLU

 

KONU

Temerrüt Nedeniyle Kira Sözleşmesinin Feshi ve Tahliye talebimiz Hk.

AÇIKLAMALAR

Borçlu müvekkilime ait ............ adresindeki taşınmazda ../../... başlangıç tarihli yazılı kira sözleşmesi ile aylık .........-TL kira ile oturmaktadır.

Borçlu aleyhine .... yılı, ...... ve ...... aylarına ilişkin .........-TL kira bedellerini ödemediği için ....... İcra müdürlüğünün ../.... E. Sayılı dosyası ile icra takibi başlatılmıştır.

 

Borçlu ödeme emrini tebellüğ ettikten sonra yedi günlük süre içerisinde borca itiraz etmediği gibi, otuz günlük süre içerisinde de borcunu ödememiştir.

 

Bu nedenlerle borçlunun tahliyesi için bu davanın açılması zorunluluğu doğmuştur.

H. NEDENLER

İcra İflas Kanunu, Borçlar Kanunu, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu ve ilgili mevzuat.

DELİLLER

..... İcra Müdürlüğünün ../.... E. Sayılı Dosyası ve sair ilgili her türlü delil.

İSTEM SONUCU

Arz edilen nedenlerle akdin feshi ile yasal süresi içerisinde kira borcunu ödemeyen borçlunun taşınmazdan tahliyesine, yargılama giderlerinin davalıya yükletilmesine, 1136 Sayılı Avukatlık Kanununun 4667 Sayılı Kanunla değişik 164/son fıkrası uyarınca karşı taraf vekalet ücretinin Avukat olarak adımıza hükmedilmesine karar verilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz.

 

ALACAKLI VEKİLİ

 

(2004 s. İİK. m. 60, 62) (818 s. BK. m. 248, 260, 262) (6570 s. GMKHK. m. 7)

Yorum Bırakın
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz. Detaylı bilgi için tıklayınız.
Tamam
WhatsApp Destek Hattı
Google Yorumları