Sorularınız İçin Bizi Arayın: - 0532 113 15 08
Dil Seçimi
Menü
Sosyal Medya
Ara

 

................ SAYIN HAKİMLİĞİ'NE

                                     ............................

 

(İhtiyati tedbir taleplidir.)

DAVACI

 

VEKİLİ

 

DAVALILAR

 

KONUSU

.................-TL 'nın .. / .. / .... ödeme tarihinden itibaren banka iskonto faizi, masraflar ,vekalet ücreti ile birlikte tahsili ve davalılardan ................... 'ne ait ...........- .......... plakalı araçla birlikte bütün davalıların menkul, gayrimenkul ve üçüncü şahıslardaki hak ve alacakları üzerine ihtiyati tedbir konulması talebidir.

OLAYLAR

1-Davalı...............'nin sahibi ve ....... 'n sürücü olduğu ............-........ plakalı vasıta ,müvekkil şirket nezdinde ............. nolu sigorta poliçesi ile sigortalı .........plakalı vasıtaya .. / .. / .... tarihinde çarparak hasara uğramasına sebep olmuştur.

 

2-Kaza sonucu sigortalı vasıtada meydana gelen hasar için .. / .. / .... tarihinde...........-TL sigortalıya ödenmiştir.Araç pert olmuş ve...............-TL'ye satılmıştır.Davalıların trafik sigorta poliçesini yapmış olan ..... Sigorta A.Ş.'den..........-TL 'lik ibraname gelmiştir.

 

3-Hasarın ödenmesi ile mukavele şartlarına ve Ticaret Kanununun 1301.maddesi hükmüne göre şirketimiz sigortalısının yerine halef olmuş ve sigortalının zarara sebebiyet verenler aleyhine mevcut her türlü hakları şirketimize intikal etmiştir.

 

4-Hadise ile ilgili olarak tanzim edilen tutanaklara göre kazanın oluşundan .....-......plakalı vasıta sürücüsünün kusurlu olduğu tesbit edilmiştir.

HUKUKİ SEBEPLER

Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu, Borçlar Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Trafik Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri.

DELİLLER

Poliçe, tespit tutanağı, bilirkişi tetkikatı ve her türlü kanuni delil.

SONUÇ VE İSTEK

Yukarıda belirtildiği gibi öncelikle taraflara tebligat yapılmasına ve ... .... .....- .... .... ..... plakalı araçların trafik kaydına tedbir konulmasına ,ayrıca davalıların menkul,gayrimenkul ve üçüncü şahıslardaki hak ve alacakları üzerine ihtiyati tedbir konulmasına ve subut bulacak davamız sonucunda .............-TL 'nın .. / .. / ....ödeme tarihinden itibaren banka reeskont faizi, masraflar ,vekalet ücreti ile birlikte davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsiline karar verilmesini bilvekale arz ve talep ederiz.

 

DAVACI VEKİLİ

 

(2918 s. Trafik K. m. 85, 90) (818 s. BK. m. 41, 42, 43, 45, 46) (6762 s. TTK. m. 1301)

Yorum Bırakın
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz. Detaylı bilgi için tıklayınız.
Tamam
WhatsApp Destek Hattı
Google Yorumları