Sorularınız İçin Bizi Arayın: - 0532 113 15 08
Dil Seçimi
Menü
Sosyal Medya
Ara

NÖBETÇİ SULH MAHKEMESİ

SAYIN HAKİMLİĞİNE

                                     ............................

DAVACI

 

VEKİLİ

 

DAVALI

Hasımsız

D.KONUSU

Vasi atanmasına karar verilmesi talebidir.

AÇIKLAMALAR

         Müvekkilin kardeşi ………… evvelce geçirdiği menenjit hastalığı sebebiyle akıl hastalığına tutulmuştur; kendisinin bu durumu …….. Numune Hastanesinin …… Tarih ve ……….. Sayılı raporu ile de belgelenmiştir. İşbu rapor, tanık ifadeleri ve sair deliller üzerine ………….Sulh Hukuk Mahkemesi halen akıl hastalığı ile malul ………….’e ablası …………‘u vasi tayin etmiş ve ayrıca babalarından kalan ……………’ün istihkakı yetim aylığını idare ile yetkilendirmiştir.

 

          Aradan geçen 50 yıl içinde abla ………….. ,işlerini göremeyen ve korunması ve bakımı için kendisine sürekli yardım gereken kardeşi ……………’ün bakımını üstlenmiştir.

 

           Bankaya yetim aylığının alınmasına ilişkin gidildiğinde ilgili banka yetkilileri vesayetin devam ettiğine dair Mahkeme’den şerh istemiştir.Ancak mahkeme kaleminde yaptığımız araştırma neticesinde ………. Sulh Hukuk Mahkemesi’nin 1954 yılında ……………..’un vasi atanmasına ilişkin dosya ve kararı bulunamamıştır.Dolayısıyla müvekkilimin vasi olarak tayinine karar verilmesi zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKSAL NEDENLER

Medeni Kanun, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu ve sair mevzuat.

DELİLLER

Hastane raporu, tanıklar ve sair her türlü deliller

İSTEM SONUCU

Yukarıda kısaca arz ve izah edilen nedenlerle ve re’sen tespit buyrulacak nedenler karşısında halen akıl hastası olan …….’e ablası …….’un vasi olarak tayinine ve ………….’ün yetim aylığını idare yetkisinin müvekkilem ………………’a verilmesine karar verilmesini bilvekale arz ve talep ederim. Saygılarımla.

EK

………….. Numune Hastanesi’nin ………… tarihli raporu

Vekaletname örneği

 

DAVACI VEKİLİ

 

(4721 s. MK. m. 9, 10, 14, 413, 414, 415, 419)

Yorum Bırakın
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz. Detaylı bilgi için tıklayınız.
Tamam
WhatsApp Destek Hattı
Google Yorumları