Sorularınız İçin Bizi Arayın: - 0532 113 15 08
Dil Seçimi
Menü
Sosyal Medya
Ara

 

.................. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NE

                                     ............................

DAVACI

A

VEKİLİ

V

DAVALILAR

B

DAVA KONUSU

Veraset ilamının iptali istemidir.

OLAYLAR

Davalı B, …. Sulh Hukuk Mahkemesinin ….. E. …. K….. sayılı ilamı ile … nin mirasçısı olduğuna ilişkin veraset ilamı almıştır.

 

Muris …. nin mirasçıları sadece eşi … ile iki oğlu …. ve ….. dir. Başkaca mirasçıları yoktur. Vefat edenin aile nüfus kayıtları tablosu incelendiği takdirde bu husus açıkça görülecektir. Veraset ilamındaki bu yanlışlık sebebiyle işbu davayı açma zorunluluğu sözkonusu olmuştur.

HUKUKSAL NEDENLER

Medeni Kanun, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu ve sair ilgili mevzuat hükümleri.

DELİLLER

Nüfus kaydı, Sulh Hukuk Mahkemesinin E. …. K. …. sayılı ilamı, tanık beyanları ve her türlü yasal delil.

İSTEM SONUCU

Yukarıda açıklanan nedenlerle, daha önce verilmiş olan veraset ilamının iptali ile muris …. nin mirasçılarını ve miras paylarını gösterir yeni veraset belgesinin verilmesini, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesini saygıyla arz ve talep ederim.

 

DAVACI VEKİLİ

 

EK

Onanmış vekalet örneği.

(4721 s. MK. m. 31, 42) (1086 s. HUMK. m. 8, 305)

Yorum Bırakın
Danışan Yorumları
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz. Detaylı bilgi için tıklayınız.
Tamam
WhatsApp Destek Hattı
Google Yorumları