Sorularınız İçin Bizi Arayın: - 0532 113 15 08
Dil Seçimi
Menü
Sosyal Medya
Ara

 

.................. SAYIN HAKİMLİĞİ'NE

YARGILAMANIN YENİLENMESİNİ İSTEYEN DAVALI

 

VEKİLİ

 

DAVACI

 

KONU

Yargılamanın iadesi istemidir.

AÇIKLAMALAR

1-Davacı tarafından müvekkilimiz aleyhine mahkemenizde ../.... esas ile ../../.... tarihinde açılan .............. davası, davacı tarafından kasıtlı olarak yanlış adres bildirilmek sureti ile müvekkilimin yokluğunda başlatılmıştır. Müvekkilimizin yurt dışında olduğunu bilen davacı, kasıtlı olarak yıllarca önce müvekkilimizin kiracı olarak oturduğu evin adresini davalı adresi olarak göstermiştir.

 

2-Davacı, müvekkilimizin yurt dışında olmasından da faydalanarak, mahkemeyi yanıltmıştır. Mahkeme ../../.... tarihinde ../..... Karar numarası ile karar vermiş ve yine bu karar ilanen tebligatlar yolu ile müvekkilimiz aleyhine kesinleştirilmiştir. Müvekkilimizden habersiz yapılan yargılama neticesinde verilen bu karar ile müvekkilimiz mağdur olmuştur.

 

3-Müvekkilimiz, yurda giriş yaptıktan sonra davadan ve karardan bilgi sahibi olmuştur. Yasal temyiz süreleri geçtiğinden bu davayı açmak gereği doğmuştur.

 

4-Yasaya ve dolayısı ile yargıya karşı açıkça hile uygulanmış ve yetkili merciler yanıltılarak suç işlenmiştir. Bu konuda ayrıca suç duyurusunda bulunduk. Bu aynı zamanda Yargılamanın Yenilenmesi için de yeterli bir nedendir.

 

5-Mahkemenizce ../../.... tarih ve ../.... E. ../.... K. Sayısı ile yanıltılarak verilen kararının HUMK m.445 vd. hükümlerine göre kaldırılmasına karar verilmesini istemekteyiz.

YASAL NEDENLER

Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu ve sair ilgili mevzuat hükümleri.

KANITLAR

Dava dosyası, tebligatlar, tanıklar ve sair her türlü delil.

İSTEM SONUCU

Açıklanan nedenler ile müvekkilim aleyhine evvelce mahkemeniz tarafından verilen ve hileli yollar ile kesinleşen kararın icrasının durdurulmasına, Yargılamanın yenilenmesi istemimiz kabul edilerek, yukarıda tarih ve sayısı yazılı kararınızın ortadan kaldırılmasına, karar verilmesini talep ederiz.

 

YARGILANMANIN YENİLENMESİNİ

TALEP EDEN VEKİLİ

(1086 s. HUMK. m. 445)

Yorum Bırakın
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz. Detaylı bilgi için tıklayınız.
Tamam
WhatsApp Destek Hattı
Google Yorumları