Sorularınız İçin Bizi Arayın: - 0532 113 15 08
Dil Seçimi
Menü
Sosyal Medya
Ara

                          Yargıtay Kararından Sonra Davaya Bakılmasını İsteme Dilekçesi

Dosya Esas: .../…
ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE
(Aile Mahkemesi Sıfatı İle)

DAVACI : Adı ve Soyadı, T.C. Kimlik No
Adres
DAVALI : Adı ve Soyadı
Adres
DAVA KONUSU : Boşanma
TALEP KONUSU : Yargıtay bozma kararından sonra davanın yeniden ele alınarak bakılması ve taraflara çağrı kağıdı gönderilmesi isteğidir.
AÇIKLAMALAR :
1- Mahkemeniz tarafından verilen …/…/… gün ve E. 2007/…, K. 2007/… sayılı boşanma kararı Yargıtay 2. Hukuk Dairesi tarafından yeteri kadar araştırma yapılmadığı gerekçesi ile bozulmuştur.
2- Bozma kararının düzeltilmesi amacı ile Yargıtay 2. Hukuk Dairesine yapmış olduğumuz karar düzeltme isteğimizde reddedilmiştir. Bu durumda davanın tekrar ele alıp bir karar vermesi için duruşma gününü bildiren taraflara çağrı kâğıdı gönderilmesini talep etme zarureti hâsıl olmuştur.
DELİLLER : Her tür kanıt.
HUKUKİ NEDENLER : HUMK. md. 438 ve İlgili mevzuat.
SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda kısaca açıklandığı üzere, mahkemeniz tarafından Yargıtay 2. Hukuk Dairesinin bozma kararına uymak veya direnmek üzere davanın tekrar ele alıp bir karar vermesi için duruşma gününü bildiren taraflara çağrı kâğıdı gönderilmesine karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim. …/…/…

Davacı
Adı ve Soyadı
İmza
EKİ:
Tebligat için posta pulu

Yorum Bırakın
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz. Detaylı bilgi için tıklayınız.
Tamam
WhatsApp Destek Hattı
Google Yorumları