Sorularınız İçin Bizi Arayın: - 0532 113 15 08
Dil Seçimi
Menü
Sosyal Medya
Ara

 

................... SAYIN HAKİMLİĞİ'NE

                                     ............................

DAVACI

 

VEKİLİ

 

DAVALI

 

KONU

Yeni İktisap ve İhtiyaç Nedeniyle Tahliye

DAVA DEĞERİ

Bir yıllık Kira Bedeli .......

AÇIKLAMALAR

1-Davalı, müvekkilimizin yeni satın aldığı evin eski malikinin kiracısıdır.

 

2-Halen ....... adresinde bulunan apartman dairesi ......... Tapu müdürlüğünün, ../../.... tarih ve ......... yevmiye nolu işlemi müvekkilim tarafından satın alınmış bulunmaktadır. (Tapu fotokopisi ektedir)

 

3-Davalının halen oturduğu taşınmazı müvekkilimiz mesken olarak kullanmak amacı ile satın almıştır. Bu neden ile evvelce konutun eski sahibi ile davalı arasında yapılmış bulunan kira mukavelesinin uzatılmayacağı davalıya 6570 Sayılı Yasanın 7/d Maddesi gereğince ....... Noterliğinin ....... tarih ve ....... yevmiye numaralı ihtarnamesi ile bildirilmiştir.

 

4-Taşınmazın bu ihtar gereği kira dönemi sonunda tahliyesi gerekir iken davalı taşınmazdan çıkmamıştır. Bu nedenle taşınmazın tahliyesine karar verilmesini talep ediyoruz.

YASAL NEDENLER

Borçlar Kanunu, Gayrimenkul Kiraları Hakkında ve ilgili mevzuat hükümleri.

KANITLAR

Kira Sözleşmesi, İhtarname, Tapu Kaydı ve her türlü delil.

İSTEM SONUCU

Açıklanan nedenlerle yeni iktisap ve ihtiyaç nedeniyle davalının kiralanandan tahliyesine , yargılama giderlerinin davalıya yükletilmesine, 1136 Sayılı Avukatlık Kanununun 4667 Sayılı Kanunla değişik 164/son fıkrası uyarınca karşı taraf vekalet ücretinin Avukat olarak adımıza hükmedilmesine karar verilmesini talep ederiz.

 

DAVACI VEKİLİ

 

(6570 s. GMKHK. m. 7) (818 s. BK. m. 248, 262)

Yorum Bırakın
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz. Detaylı bilgi için tıklayınız.
Tamam
WhatsApp Destek Hattı
Google Yorumları