Sorularınız İçin Bizi Arayın: - 0532 113 15 08
Dil Seçimi
Menü
Sosyal Medya
Ara

 

.............. İŞ MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİNE

                                     ............................

DAVACI

 

VEKİLİ

 

DAVALI

....... SENDİKASI ÇALIŞMA VE SOSOYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI

KONU

............ Sayılı ../../.... tarihli Yetki Tespit Belgesine İtirazlarımız Hakkında.

AÇIKLAMALAR

... İş Sendikasının, müvekkilimiz iş yerinde Toplu İş Sözleşmesi yapmak için Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Müdürlüğüne başvurusu sonucu adı geçen kurum tarafından ........Sayılı ../../....tarihli Yetki Tespit belgesi düzenlenerek tarafımıza gönderilmiştir.

 

Yetki tespit belgesi tarafımıza ../../....tarihinde tebliğ edilmiş olup yasal itiraz süresi olan 6 iş günü içinde itirazlarımızı sunma zorunluluğumuz hasıl olmuştur.

 

İlgili Toplu İş Sözleşmesi Ve Grev Ve Lokavt Kanunu ve ilgili mevzuat incelendiğinde Sendikanın müvekkilimiz kurum nezdinde çalışan ve sendika üyesi olan çalışanlarının bir listesini Noterlik kanalı ile müvekkilimiz kuruma tebliğ etmesi zorunluluğu bulunduğu anlaşılmaktadır.

 

....... Sendikasınca tarafımıza bir üst paragrafta belirtilen liste gönderilmediği gibi herhangi bir bilgi de verilmiş değildir. Sadece bu durum bile yetki itirazımızı haklı kılmaktadır.

 

Kaldı ki müvekkilimiz kurum nezdinde çalışan sendikalı işçi bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle ...... Sendikasının, müvekkilimiz çalışanları bünyesinde sendikalı işçi olmadığı için Toplu İş Sözleşmesi Ve Grev Ve Lokavt Kanunu 12. madde de belirlenmiş olan sayısal çoğunluğu sağlayamadığı kanaatindeyiz.

 

Yukarıda belirtilen olaylar neticesinde sayın mahkemenize iş bu başvurunun yapılması zorunluluğu hasıl olmuştur.

İSTEM SONUCU

Arz edilen nedenlerle itirazlarımızın incelenerek .......... Sayılı ../../.... tarihli Yetki Tespit Belgesinin iptaline, yargılama giderlerinin davalıya yükletilmesine, 1136 Sayılı Avukatlık Kanununun 4667 Sayılı Kanunla değişik 164/son fıkrası uyarınca karşı taraf vekalet ücretinin Avukat olarak adımıza hükmedilmesine karar verilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz.

 

DAVACI VEKİLİ

 

(2822 s. TİGLK. m. 12)

Yorum Bırakın
Danışan Yorumları
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz. Detaylı bilgi için tıklayınız.
Tamam
WhatsApp Destek Hattı
Google Yorumları