Sorularınız İçin Bizi Arayın: - 0532 113 15 08
Dil Seçimi
Menü
Sosyal Medya
Ara

                                  Zaman aşımı nedeniyle ilamsız icra takibinin iptali talebi

 

.................. İCRA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

İCRANIN İPTALİNİ İSTEYEN (BORÇLU)

B

KARŞI TARAF (ALACAKLI)

A

DAVA KONUSU

Zamanaşımı nedeniyle ilamsız icra takibinin iptali istemidir.

OLAYLAR

Alacaklı A, …. Tarihinde …. İcra Dairesine başvurarak aleyhime genel haciz yolu ile icra takibi yapmıştır . ( …./… sayılı dosya)

Yapılan takip kesinleşmiş, ancak süresinde haciz istenmemesi nedeniyle, dosya işlemden kaldırılmıştır.

Alacaklı, daha sonra İİK m. 78’ e göre bu dava tarihinden bir ay önce takibi yenilemiştir. (…/ …. Sayılı dosya)

Son işlem tarihi ile yenileme tarihi arasında alacak zamanaşımına uğramıştır.

HUKUKSAL NEDENLER

İİK m. 71, 78, BK hükümleri ve sair mevzuat.

DELİLLER

İcra dosyaları

İSTEM SONUCU

Yukarıda belirtilen nedenlerle zamanaşımı süresinin dolması nedeniyle …… İcra Dairesinin …/ …. Sayılı dosyasındaki takibin iptaline karar verilmesini saygıyla arz ederim.

 

BORÇLU B

 

 

Yorum Bırakın
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz. Detaylı bilgi için tıklayınız.
Tamam
WhatsApp Destek Hattı
Google Yorumları